Specjalizacje, Kategorie, Działy

Skuteczność i bezpieczeństwo endoskopowego drenażu żółciowego u pacjentów z HCC

Udostępnij:
Rak wątrobowokomórkowy (HCC) jest najczęstszym nowotworem na świecie i najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych rakiem. Wraz z postępami dokonanymi w ostatnich latach w diagnostyce i technikach leczenia HCC wskaźniki wczesnej diagnozy guza i długoterminowego przeżycia rosną.
Przeprowadzono retrospektywną analizę opartą na klinicznych bazach danych Szpitala Uniwersyteckiego Okayama i 10 powiązanych szpitali. Analiza dotyczyła wyników przeprowadzonego endoskopowego drenażu żółciowego (EBD) w przypadku żółtaczki obturacyjnej lub dysfunkcji wątroby z zapaleniem dróg żółciowych wywołanymi przez HCC lub bez.

Oceniono wskaźnik sukcesu technicznego i klinicznego, powikłania, czynniki związane z niepowodzeniem klinicznym i czas przeżycia. W sumie do badania włączono 107 pacjentów. Sukces kliniczny osiągnięto u 85 ze 105 pacjentów (81%). Powikłania związane z endoskopową cholangiografią wsteczną (ERC) wystąpiły u 3 (2,8%) chorych. Klasa C w skali Child – Pugh (iloraz szans 3,90, 95% przedział ufności [CI] 1,47–10,4, p = 0,0046) była jedynym czynnikiem związanym z niepowodzeniem klinicznym, niezależnie od skutecznego drenażu. Mediana czasu przeżycia była istotnie dłuższa u pacjentów z sukcesem klinicznym niż u osób bez sukcesu klinicznego (5,0 miesięcy vs. 0,93 miesiąca; współczynnik ryzyka [HR] 3,2; 95% CI 1,87–5,37). Stopień I / II / III HCC (HR 0,57, CI 0,34–0,95, p = 0,032), brak zakrzepicy wrotnej (HR 0,52, CI 0,32–0,85, p = 0,0099) i sukces kliniczny (HR 0,39, CI 0,21–0,70 , p = 0,0018) były istotnymi czynnikami związanymi z przeżyciem.

EBD w przypadku żółtaczki obturacyjnej i dysfunkcji wątroby u pacjentów z HCC można bezpiecznie wykonać z wysokim wskaźnikiem sukcesu technicznego. Sukces kliniczny może wydłużyć czas przeżycia nawet u pacjentów, u których oczekuje się złego rokowania.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.