Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skuteczność i bezpieczeństwo powtórnego zabiegu POEM w achalazji

Źródło: Tyberg A i wsp.
Autor: Marta Koblańska |Data: 15.11.2016
 
 
Ponowne wykonanie zabiegu przezustnej endoskopowej miotomi POEM (redo-POEM) w achalazji.w przypadku braku efektu klinicznego pierwszej procedury jest skuteczne i bezpieczne - wynika z nowego badania.
Zabieg przezustnej endoskopowej miotomii (ang. per-oral endoscopic myotomy – POEM) jest metodą o uznanej skuteczności w leczeniu achalazji. Szacuje się, że ponad 80% chorych poddanych tej procedurze uzyska poprawę kliniczną. Nie ma natomiast jednoznacznie określonych zasad postępowania w przypadku braku skuteczności POEM. Na łamach czasopisma Gastrointestinal Endoscopy opublikowano wyniki międzynarodowego, wieloośrodkowego badania, w którym badano skuteczność i bezpieczeństwo powtórnego zabiegu POEM (redo-POEM) u chorych leczonych nieskutecznie tą techniką endoskopową.

Sukces techniczny redo-POEM definiowano jako możliwość ukończenia całej procedury. Sukces kliniczny – jako wynik w skali Eckardta równy lub mniejszy niż 3 punkty.

Do badania włączono 46 chorych (20 mężczyzn, 26 kobiet) , średni wiek grupy badanej wyniósł 49,3 ± 16,7 lat. Średni wynik w skali Eckardta przed zabiegiem redo-POEM wynosił 4,3 ± 2,5 pkt. Zabieg redo-POEM zakończył się sukcesem technicznym u wszystkich badanych. Kliniczny sukces osiągnięto u 41 chorych (85%). Średni wynik w skali Eckardta po ponownym zabiegu POEM wyniósł 1,64 ± 1,67 pkt. U 8 pacjentów doszło do powikłań, które zaopatrywane były endoskopowo. U żadnego z pacjentów nie zaszła potrzeba przerwania zabiegu czy konwersji do chirurgicznej miotomii.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe