GASTROENTEROLOGIA
Choroby wątroby
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Spożycie kawy a ryzyko marskości wątroby – meta-analiza

Udostępnij:
Marskość wątroby jest poważnym problemem medycznym. Szacuje się, że rocznie powoduje ponad milion zgonów na świecie. Na łamach czasopisma Alimentary Pharmacology and Therapeutics ukazała się meta-analiza, poświęcona związkowi spożycia kawy z rozwojem marskości wątroby. Autorzy przeprowadzili omawianą analizę, ponieważ kilka obserwacyjnych badań wskazywało na wpływ ochronny picia kawy na rozwój tego obarczonego poważnym rokowaniem schorzenia.
Autorzy dokonali analizy prac opublikowanych do lipca 2015 roku. Oceniano jakość zebranych danych i tylko część z nich uwzględniono w ostatecznej ocenie. Zidentyfikowano 5 badań kohortowych oraz 4 badania kliniczno-kontrolne. Względne ryzyko (ang. relative risk - RR) rozwoju marskości wątroby w przypadku zwiększenia spożycia kawy o 2 filiżanki na dobę wyniosło 0,56 (95% CI: 0,44-0,68). RR wyliczone na podstawie badań kohortowych wyniosło 0,58 (95% CI: 0,41-0,76), a z badań kliniczno-kontroknych 0,52 (95% CI: 0,4 – 0,63). W odniesieniu do marskości poalkoholowej wątroby RR – w przypadku zwiększenia spożycia kawy o 2 filiżanki dziennie - wyniosło 0,62 (95%CI: 0,51 – 0,73), a RR zgonu spowodowanego marskością wątroby – 0,55 (95% CI: 0,35-0,74).
Jak podkreślają autorzy, przeprowadzona meta-analiza wykazała, że spożycie kawy w sposób istotny wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju marskości wątroby, także na tle alkoholowym.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.