Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Statyny u pacjentów z wyrównaną marskością wątroby

Źródło: DM/www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)30053-8/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 29.04.2019
 
 
Pacjenci z marskością wątroby przyjmujący statyny są niejednokrotnie zmuszeni do przerwania bądź zaprzestania ich stosowania ze względu na hepatotoksyczność i inne działania niepożądane.
Wieloośrodkowy zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych zbadał wpływ hiperlipidemii i ekspozycji na statyny na śmiertelność, dekompensację czynności wątroby i rozwój raka wątrobowokomórkowego u pacjentów z marskością wątroby. Publikacja ukazała się na łamach prestiżowego Gastroenterology.

Przeprowadzili oni retrospektywną analizę danych pacjentów cierpiących z powodu marskości wątroby (klasa A i B wg Child-Pugh) i przyjmujących statyny na stałe (n=21 921), tych którzy dopiero zaczęli je przyjmować (n=8794) oraz nieprzyjmujących nigdy tej grupy leków (n=44 269). Okazało się, że u osób nieprzyjmujących statyn każdy wzrost stężenia cholesterolu całkowitego o 10mg/dl wiązał się z 3,6-procentową redukcją śmiertelności w przebiegu marskości wątroby. Wydawałoby się zatem, że odstawienie statyn przyniesie korzyści tej grupie pacjentów, jednak w grupie chorych je przyjmujących odnotowano, że każdy rok ekspozycji na lek przynosił korzyść z zakresie 8-procentowej redukcji ryzyka zgonu. U osób z marskością wątroby, które dopiero zaczynały terapię statynami, każdy rok ich stosowania obniżał ryzyko śmierci o 8,7%.

Badacze podkreślają, że ze względu na badaną populację (większość stanowili mężczyźni w podeszłym wieku, obciążeni chorobami współtowarzyszącymi) należy być ostrożnym w wyciąganiu daleko idących wniosków. Najlepszym rozwiązaniem weryfikującym skuteczność statyn u pacjentów z wyrównaną marskością wątroby byłoby duże, prospektywne randomizowane badanie.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.