GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej a ryzyko zakażenia krwi u chorych na oddziałach IOM

Źródło: Cohen ME i wsp. Prophylaxis for Stress Ulcers With Proton Pump Inhibitors Is Not Associated With Increased Risk of Bloodstream Infections in the Intensive Care Unit. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15: 1030-1036. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 28.06.2017
 
 
Dysponujemy szeregiem danych, wskazujących na zwiększenie ryzyka infekcji u pacjentów stosujących inhibitory pompy protonowej (IPP). Ryzyko to najprawdopodobniej jest związane z wpływem leków na sprawność bariery jelitowej oraz na mikrobiotę przewodu pokarmowego. IPP są także dość często stosowane u pacjentów najciężej chorych, hospitalizowanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej (IOM) w ramach profilaktyki tzw. owrzodzeń stresowych. Tacy pacjenci, z uwagi na ciężki stan kliniczny, są w grupie ryzyka powikłań infekcyjnych, a jednym z najpoważniejszych zakażeń może być zakażenie krwi, prowadzące do posocznicy.
Na łamach czasopisma Clinical Gastroenterology and Hepatology ukazała się praca, w której podjęto próbę oceny związku stosowania IPP z ryzykiem zakażeń krwi u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach IOM. Analiza miała charakter retrospektywny i objęła grupę 24 774 dorosłych pacjentów oddziałów IOM. W tej grupie u 756 (3,1%) doszło do zakażenia krwi. Skumulowany wskaźnik zakażeń u chorych, otrzymujących IPP wyniósł 3,7%, w porównaniu do wartości 2,2% u pacjentów nieleczonych IPP (analiza log-rank, p<0,01). Po uwzględnieniu czynników, które mogły zafałszować wynik takiej analizy, okazało się jednak, że stosowanie IPP nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zakażeń krwi (adjusted hazard ratio 1,08; 95%CI 0,91-1,29). Natomiast z takim ryzykiem wiązały się następujące czynniki: obecność innych istotnych chorób, wentylacja mechaniczna, stosowanie antybiotyków.
Autorzy konkludują, że stosowanie IPP w ramach prewencji krwawienia z owrzodzeń stresowych u pacjentów, hospitalizowanych na oddziałach IOM, nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażeń krwi. Dlatego też, jeżeli są wskazania do włączenia leków z grupy PPI, nie powinno się tej decyzji odwlekać, ponieważ leki te zdają się nie wpływać na ryzyko powikłań septycznych.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.