Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

System zdalnego monitorowania objawów poprawia jakość życia pacjentów w trakcie chemioterapii

Autor: Monika Stelmach |Data: 23.09.2021
 
 
W grupie stosującej system monitorowania w trakcie chemioterapii mniejsze było nasilenie objawów fizycznych i psychicznych oraz związanego z nimi stresu w porównaniu z grupą kontrolną – wynika z badań opublikowanych w „The BMJ".
W czasopiśmie „The BMJ” opublikowano badanie oceniające wpływ użycia systemu zdalnego monitorowania pacjentów w trakcie chemioterapii na jakość ich życia. W badaniu partycypowało 12 ośrodków z Austrii, Grecji, Norwegii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnikami byli chorzy na raka piersi, raka jelita grubego, chłoniaka nieziarniczego lub chłoniaka Hodgkina, bez przerzutów, w trakcie chemioterapii uzupełniającej lub w radykalnej chemioterapii w przypadku chłoniaków.

Uczestnicy zostali losowo przypisani do grupy ze standardową opieką (grupa kontrolna, 414 osób) oraz do grupy, w której używano systemu zdalnego monitorowania (415 osób). Wyniki oceniano za pomocą regularnie wypełnianych przez uczestników kwestionariuszy, między innymi oceniających nasilenie objawów, lęk, ograniczenia w pracy.

Wykazano, że u pacjentów stosujących system zdalnego monitorowania nasilanie objawów w trakcie całego leczenia utrzymało się na poziomie sprzed rozpoczęcia chemioterapii. Z kolei w grupie kontrolnej nasilenie objawów wzrosło po pierwszym cyklu chemioterapii i powoli zmniejszało się podczas następnych. W grupie stosującej system monitorowania w porównaniu z grupą kontrolną mniejsze było nasilenie objawów fizycznych i psychicznych oraz związanego z nimi stresu. Wykazano również lepszą jakość życia w tej grupie.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe