GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Triflurydyna/tipiracyl skuteczne w leczeniu raka żołądka

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2752505
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.10.2019
 
 
Rak żołądka, dawniej jeden z najczęstszych nowotworów, wciąż jest trudny do wyleczenia - wskaźnik przeżyć 5-letnich oscyluje wokół 40%. Wczesna diagnoza stwarza możliwość przeprowadzenia radykalnej operacji, jednak u części tych pacjentów dochodzi do wznowy. Na łamach The JAMA Oncology przedstawiono obiecującą opcję terapeutyczną.
Międzynarodowy zespół naukowców przestawił wyniki subanalizy trwającego badania TAGS, którego celem jest ocena skuteczności triflurydyny i tipiracylu (FTD/TPI) w leczeniu raka żołądka i złącza żołądkowo-przełykowego. Przeanalizowano dane 507 pacjentów (z czego 221 zostało wcześniej poddanych gastrektomii i doszło u nich do wznowy), którzy otrzymali wcześniej co najmniej schematy chemioterapii. Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 2:1 do otrzymywania wspomnianego schematu (35 mg/m2 dwa razy dziennie) lub placebo w dniach 1. do 5. a następnie od 8. do 12. w każdym 28-dniowym cyklu leczenia.

W podgrupie pacjentów poddanych gastrektomii leczenie FTD/TPI skutkowało większą szansą na przeżycie w porównaniu do placebo (HR 0,57); analogicznie odnotowano lepsze wyniki w zakresie przeżycia wolnego od progresji (HR 0,48). Z kolei w podgrupie pacjentów bez resekcji żołądka w wywiadzie leczenie FTD/TPI także skutkowało lepszym rokowaniem, lecz w nieco mniejszym stopniu (HR odpowiednio 0,80 oraz 0,65). Wśród pacjentów leczonych FTD/TPI zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub wyższego wystąpiły u 84,1% w podgrupie gastrektomii i 76,3%w podgrupie niepoddanej zabiegowi. Leczenie FTD/TPI okazało się zatem dobrze tolerowane i korzystne niezależnie od wcześniejszej gastrektomii.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.