Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Uszkodzenia żołądka u dzieci po połknięciu płaskich, okrągłych baterii

Źródło: GIE
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 05.10.2020
 
 
Zespół pediatrów z kilku ośrodków ze Stanów Zjednoczonych scharakteryzował czynniki oraz charakter uszkodzeń wywołanych połknięciem płaskich, okrągłych baterii przez dzieci.
Badacze zidentyfikowali 68 przypadków pacjentów pediatrycznych którzy połknęli płaskie, okrągłe baterii. Mediana w wieku wyniosła 2,5 lat. Jedynie 1/4 pacjentów w momencie przyjęcia do szpitala wykazywała objawy. Mediana czasu pomiędzy połknięciem baterii, a usunięciem w badaniu endoskopowym wyniosła 9 godzin. W momencie badania endoskopowego w 60% przypadków zaobserwowano uszkodzenia śluzówki co było dodatnio skorelowane z czasem zalegania baterii w przewodzie pokarmowym (p=0,002). Po skorygowaniu modelu o wiek oraz obecność objawów, prawdopodobieństwo zaobserwowania uszkodzenia śluzówki było 4,5 razy wyższa w przypadku usunięcia baterii po 12 godzinach od połknięcia w porównaniu z szybszym usunięciem ciała obcego (OR=4,54; 95% CI: 1,42-14,52). W jednym przypadku doszło do perforacji ściany żołądka, które nastąpiło u pacjenta niewykazującego objawów, a do tego w badaniu radiologicznym bateria była obecna już w jelicie cienkim.

Połknięcie płaskich, okrągłych baterii przez dziecko wiąże się z częstym występowaniem uszkodzeń żołądka. Usunięcie ciała obcego po 12 godzinach od połknięcia wiązało się z częstą obserwacją uszkodzeń śluzówki żołądka.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe