Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Witamina D w prewencji nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna po resekcji krętniczo-kątniczej

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 23.09.2021
 
 
Zastosowanie witaminy D3 w dawce 25 000 jednostek tygodniowo po resekcji krętniczo-kątniczej u pacjentów nie zmniejszało ryzyka nawrotu choroby w ciągu półrocznej obserwacji.
U osób z chorobami zapalnymi jelit często obserwuje się niedobór witaminy D, która wpływa na wiele procesów metabolicznych i zapalnych organizmu. W dotychczasowych badaniach zmniejszała ona nasilenie stanu zapalnego przy chorobie Leśniowskiego-Crohna. Belgijsko-holenderski zespół naukowców przeprowadził randomizowane badanie kliniczne dotyczące zastosowania wysokich dawek witaminy D w prewencji nawrotu tej przewlekłej choroby zapalnej po resekcji krętniczo-kątniczej.

Pacjentów po zabiegu randomizowano do witaminy D3 w dawce 25 000 jednostek tygodniowo lub do placebo przez 26 tygodni. Stan zdrowia pacjentów oceniono w momencie randomizacji, następnie po 2, 6, 12 i 26 tygodniach. Pierwszorzędowym punktem końcowym był nawrót choroby oceniany po 26. tygodniu za pomocą badania endoskopowego.

Do grupy interwencyjnej zrandomizowano 72 pacjentów, a do grupy placebo 71. W grupie interwencyjnej odnotowano istotny wzrost stężenia 25-hydroksywitaminy D z mediany 42 nmol/l do 81 nmol/l w 26. tygodniu. W grupie placebo nie odnotowano istotnej zmiany stężenia witaminy D. W 26. tygodniu nie odnotowano, aby ramiona badania różniły się odsetkiem pacjentów, u których doszło do nawrotu choroby (odpowiednio 58% vs 66%; p = 0,37). Odsetki klinicznych objawów nawrotu choroby były podobne dla obu grup (odpowiednio 18,1% vs 18,3%). Nie różniła się również jakość życia badanych.

Zastosowanie witaminy D3 w dawce 25 000 jednostek tygodniowo po resekcji krętniczo-kątniczej u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna nie zmniejszało ryzyka nawrotu choroby w ciągu półrocznej obserwacji. Być może należało zastosować większe dawki witaminy lub badanie wymagałoby włączenia większej liczby pacjentów, aby wykazać istotną różnicę.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe