Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wytyczne zastosowania ultrasonografii kontrastowej (CEUS) wątroby

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 06.11.2020
 
 
W październiku 2020 World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) opublikowała wytyczne dotyczące zastosowania ultrasonografii kontrastowej (CEUS) wątroby.
Wskazania, przeciwwskazania i względy bezpieczeństwa
Dożylne (IV) stosowanie ultradźwiękowych środków kontrastowych (UCA) w populacji dorosłych jest bezpieczne.
Dożylne podanie UCA w populacji pediatrycznej jest bezpieczne.
Wewnątrzawitarne stosowanie UCA jest bezpieczne.

Różnice między CEUS a innymi metodami obrazowania ze wzmocnieniem kontrastu
CEUS jest zalecany u pacjentów z niejednoznacznymi wynikami w tomografii komputerowej (CT) lub rezonansie magnetycznym (MRI).
CEUS należy rozważyć jako pierwszą metodę obrazowania kontrastowego u pacjentów z niewydolnością nerek.

Wykrywanie złośliwych ogniskowych zmian wątroby
CEUS można stosować do wykrywania przerzutów do wątroby w ramach obrazowania wielomodalnego.
Nie zaleca się rutynowego stosowania CEUS do monitorowania pacjentów z ryzykiem raka wątrobowokomórkowego (HCC).
Rutynowe stosowanie CEUS do oceny stopnia zaawansowania HCC nie jest zalecane.

Charakterystyka ogniskowych zmian wątroby
Przed wykonaniem CEUS w celu scharakteryzowania ogniskowych zmian wątroby (FLLs) zaleca się systematyczne badanie wątroby metodą B-mode i USG Doppler (US).
CEUS jest zalecana jako technika obrazowania pierwszego rzutu do charakteryzowania przypadkowo wykrytych, nieokreślonych FLL w USG u pacjentów z wątrobą bez marskości i bez wywiadu lub klinicznego podejrzenia złośliwości.
CEUS jest sugerowana jako technika obrazowania pierwszego rzutu do charakteryzacji FLL wykrytych w USG u pacjentów z wątrobą bez marskości z wywiadem lub klinicznym podejrzeniem choroby nowotworowej.
CEUS jest zalecany do charakteryzowania FLL w wątrobie bez marskości u pacjentów z niejednoznacznymi wynikami w TK lub MRI i jest sugerowany, jeśli biopsja FLL była niejednoznaczna.
CEUS jest zalecany do charakteryzowania FLL w wątrobach bez marskości, jeśli przeciwwskazane są zarówno TK, jak i MRI.

Jeśli CEUS ostatecznie scharakteryzował łagodny FLL, dalsze badania w celu potwierdzenia rozpoznania nie są zalecane.
CEUS można wykorzystać do scharakteryzowania ropnia wątroby w odpowiednich warunkach klinicznych.

Charakterystyka ogniskowych zmian wątroby w marskości wątroby
CEUS można wykorzystać jako pierwszą linię do charakteryzowania FLL stwierdzanych u pacjentów z marskością wątroby w celu ustalenia rozpoznania nowotworu złośliwego (CEUS LR-M) lub w szczególności HCC (CEUS LR-5).
CEUS można zastosować, gdy CT lub MRI nie dają jednoznacznych wyników, zwłaszcza w FLL w wątrobie z marskością, która nie nadaje się do biopsji, do oceny prawdopodobieństwa, że zmiana jest HCC.
CEUS można wykorzystać do selekcji FLL (s) w marskości wątroby do biopsji, gdy jest ich wiele lub mają różne wzorce kontrastu.
CEUS może być stosowany do monitorowania zmian we wzorcach wzmocnienia w FLL w wątrobie z marskością wymagającą obserwacji.

Charakterystyka zakrzepicy żyły wrotnej
CEUS jest zalecany do różnicowania łagodnej i złośliwej zakrzepicy żyły wrotnej.


Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących praktyki klinicznej, przejdź do wytycznych:
GUIDELINES
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.