Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Znane kolejne mutacje odpowiedzialne za choroby zapalne jelit u dzieci
Źródło: DM/https://academic.oup.com/ibdjournal/advance-article-abstract/doi/10.1093/ibd/izz103/5496841?redirectedFrom=fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.05.2019
 
 
Choroby zapalne jelit w populacji pediatrycznej występują z częstością nawet 13 na 100 000 osób. Gdy do zachorowania dochodzi poniżej 6. roku życia wówczas mówi się o chorobie o bardzo wczesnym początku (very early-onset inflammatory bowel disease, VEO-IBD). W tej subpopulacji bardzo często choroba jest spowodowana mutacją jednogenową; na łamach Journal of Inflammatory Bowel Diseases ukazała się publikacja, w której zaprezentowano kolejne mutacje odpowiedzialne za tę postać choroby.
Naukowcy z Dr. von Hauner Children’s Hospital w Monachium przebadali 5 dzieci z niespokrewnionych ze sobą rodzin, prezentujące objawy wskazujące na chorobę zapalną jelit; pobrany materiał biologiczny posłużył do zsekwencjonowania ich eksomu (czyli wszystkich regionów kodujących w DNA) w celu identyfikacji mutacji odpowiedzialnych za patogenezę choroby. Jak zaznaczają badacze znaczną liczbę opisanych zaburzeń monogenowych powodujących VEO-IBD można przypisać defektom genów związanych z odpornością, zatem rozpoznanie pierwotnego niedoboru odporności często ma kluczowe znaczenie dla leczenia pacjentów z fenotypami podobnymi do IBD.

Badanie genetyczne ujawniło 3 nowe mutacje, polegające na utracie funkcji genu CARMIL2. Warto dodać, że zmniejszoną ekspresję tego genu zaobserwowano u pacjentów z łuszczycą, a mutacje w tym genie powodują ludzki zespół niedoboru odporności charakteryzujący się guzami mięśni gładkich i upośledzoną funkcją komórek T.

Immunofenotypowanie komórek jednojądrzastych krwi obwodowej wykazało redukcję liczby limfocytów T pamięci regulacyjnej i efektorowej oraz zaburzenia funkcjonowania limfocytów B. Testy proliferacji i aktywacji komórek T potwierdziły wadliwą odpowiedź na kostymulację CD28, zgodną z niedoborem CARMIL2.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe