GASTROENTEROLOGIA
Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zolbetuksymab w leczeniu zaawansowanych nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego

Źródło: DM/https://academic.oup.com/annonc/advance-article-abstract/doi/10.1093/annonc/mdz199/5523176?redirectedFrom=fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 01.07.2019
 
 
Nowotwory złośliwe górnego odcinka przewodu pokarmowego charakteryzują się niepomyślnym rokowaniem. W większości przypadków późno postawione rozpoznanie dyskwalifikuje z leczenia radykalnego, choć i wśród pacjentów leczonych chirurgicznie nawroty są częste. Na horyzoncie pojawiło się przeciwciało, które może znacznie poprawić rokowanie u pacjentów z zaawansowanym rakiem przełyku i żołądka.
Zolbetuksymab jest monoklonalnym przeciwciałem wiążącym się z klaudyną (CLDN18.2) białkiem ulegającym silnej ekspresji w komórkach nowotworów wychodzących z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zespół naukowców z Niemiec, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych pacjentom z zaawansowanym rakiem przełyku, żołądka lub złącza żołądkowo-przełykowego, w których powyżej 50% komórek wykazywało ekspresję CLDN18.2, podawał zolbetuksymab w dawkach 300mg/m2 oraz 600mg/m2; sprawdzono, czy w wymienionej grupie pacjentów lek okaże się skuteczny i bezpieczny. Podawano 5 infuzji co 2 tygodnie.

W badanej populacji u 9% pacjentów uzyskano odpowiedź na leczenie, a u 14% stabilizację choroby. W subpopulacji z ekspresją CLDN18.2 powyżej 70% ORR wyniósł już 14%. U aż 81,5% chorych pojawiły się działania niepożądane, jednak w znacznej większości
przypadków były one łagodne i obejmowały głównie nudności, wymioty i zmęczenie.

Wykazana aktywność przeciwko komórkom nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego jest obecnie weryfikowana w kolejnych próbach; obecnie trwa 5 dużych badań na terenie Stanów Zjednoczonych i Japonii, których wyniki powinny się ukazywać w przeciągu najbliższych kilku- kilkunastu miesięcy.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.