Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Związek poziomu witaminy D z włóknieniem wątroby

Źródło: www.dldjournalonline.com/article/S1590-8658(19)30003-9/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 24.04.2019
 
 
Spośród plejotropowego działania witaminy D wyróżnia się jej inhibicyjne działanie na rozwój włóknienia. Wśród wyzwań współczesnej hepatologii znajduje się opracowanie skutecznego leczenia hamującego postęp niealkoholowego stłuszczenia wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD).
Grupa japońskich badaczy zbadała związek między stężeniem witaminy D (25-hydroksywitamina D), polimorfizmami w genach receptora dla witaminy D i cytochromów uczestniczących w metabolizmie witaminy, a histopatologicznym obrazem choroby.

Do badania włączono 229 pacjentów. Niedobór witaminy D (≤ 20 ng/mL) występował u 151 pacjentów (65,9%). W wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej, sezon jesienno-zimowy, zaawansowane włóknienie (stopień włóknienia F3-F4 w badaniu histologicznym), genotyp non-AA polimorfizmu rs1993116 w genie dla cytochromu CYP2R1 były niezależny czynnikami ryzyka niedoboru witaminy D. Starszy wiek, wysokie BMI, niski poziom cholesterolu całkowitego, niski poziom witaminy D i genotyp CC polimorfizmu rs1544410 genu dla receptora witaminy D były niezależnie związane z zaawansowanym włóknieniem wątroby.

Przedstawione badanie wskazało na interesujący związek pomiędzy witaminą D, a włóknieniem wątroby. Wyniki są zachęcające do zaplanowania i przeprowadzenia prospektywnego badania randomizowanego oceniającego wpływ suplementacji witaminy D na rozwój włóknienia u pacjentów z NAFLD.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe