Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

ACC: Nadciśnienie w ciąży – przełomowe dane

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 06.04.2022
 
 
Badacze zadali sobie pytanie, czy agresywniejsze leczenie nadciśnienia prowadziło do powikłań okołoporodowych.
Nadciśnienie tętnicze, jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych, dotyczy około 7,7 proc. kobiet w wieku reprodukcyjnym. Zaburzenia ciśnienia tętniczego – obejmujące nadciśnienie występujące wcześniej i podczas ciąży, stan przedrzucawkowy i rzucawkę – prowadzą do powikłań nawet do 10 proc. ciąż i stanowią istotną przyczynę śmiertelności okołoporodowej.

W trakcie tegorocznej edycji American College of Cardiology przedstawiono wyniki dużego, randomizowanego badania CHAP (Chronic Hypertension and Pregnancy trial), które pokazuje, że kobiety ciężarne odnoszą korzyści z leczenia nawet łagodnych postaci nadciśnienia tętniczego.

Badanie objęło 2408 kobiet z nadciśnieniem i pojedynczą ciążą poniżej 23. tygodnia; grupa badawcza otrzymywała leki przeciwnadciśnieniowe zalecane do stosowania w ciąży (głównie labetalol i nifedypinę), grupa kontrolna nie otrzymywała leków, chyba że wystąpiło ciężkie nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe ≥160 mm Hg lub rozkurczowe ≥105 mm Hg).

W grupie badawczej celem było uzyskanie wartości ciśnienia <140/90 mm Hg, czego zresztą udało się dokonać. Po randomizacji skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi spadło w obu grupach, ale bardziej i pozostawało niższe w grupie badawczej, szczególnie w ciągu pierwszych 20 tygodni po randomizacji; średnie wartości ciśnienia rozkurczowego wynosiły odpowiednio 129,5 i 132,6 mm Hg w grupie badawczej i kontrolnej, skurczowe odpowiednio 79,1 i 81,5 mm Hg.

Wykazano, że takie postępowanie wiązało się z istotnym statystycznie obniżeniem liczby powikłań, takich jak ciężki stan przedrzucawkowy, medycznie wskazany poród przedwczesny przed 35. tygodniem ciąży, przedwczesne oddzielenie łożyska oraz śmierć płodu lub noworodka.

Nie wykazano, by agresywniejsze leczenie nadciśnienia prowadziło do niskiej masy urodzeniowej; inne ciężkie powikłania okołoporodowe (zarówno u matek, jak i noworodków) także nie różniły się istotnie.

Według autorów wyniki badania rzucają nowe światło na leczenie nadciśnienia u kobiet w ciąży. Rezultaty zainteresowały również kolejnego „wielkego gracza”, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Eksperci tej organizacji oceniają przedstawione dane pod kątem zmiany swoich aktualnych wytycznych.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.