Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Alisertib w leczeniu raka piersi i raka jajnika

Źródło: DM/https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2705971 https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=alisertib&Search=Apply&recrs=b&recrs=a&recrs=d&age_v=&gndr=&type=&rslt=
Autor: Alicja Kostecka |Data: 24.01.2019
 
 
Nie wszystkie pacjentki z rakiem piersi i rakiem jajnika mają szansę na całkowite wyleczenie; rozpoznanie w zaawansowanej fazie choroby, nawroty i choroba oporna na stosowane leczenie sprawiają, że rokowanie jest niepomyślne. Można stwierdzić, że żyjemy obecnie w erze leków biologicznych i między innymi przy ich pomocy, metodą małych (czasem większych) kroków udaje się podarować ciężko chorym pacjentom coraz więcej czasu.
Na łamach The JAMA Oncology opublikowano wyniki badania dotyczącego zastosowania alisertibu (inhibitor kinazy A) w połączeniu z dobrze znanym paklitakselem w leczeniu zaawansowanego raka piersi (191 pacjentek; I faza badań) i nawrotowego raka jajnika (142 pacjentki, przydzielone losowo w stosunku 1:1 do otrzymywania alisertibu i paklitakselu lub tylko paklitakselu; II faza badań). Zostało ono przeprowadzone w 33 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Francji i w Polsce (Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu).

Badanie prowadzono od 16. kwietnia 2010 do 28. marca 2012; okres follow-upu dla wszystkich pacjentek zakończono 12. sierpnia 2014. Do tego czasu zanotowano 71% przeżyć wolnych od choroby (PFS) u pacjentek leczonych alisertibem i paklitakselem oraz 80% w grupie leczonej tylko paklitakselem. Mediana PFS wyniosła 6,7 miesiąca w grupie badawczej i 4,7 miesiąca w kontrolnej (HR 0,75, p=0,14). Działania niepożądane stopnia co najmniej 3. zanotowano aż u 86% pacjentek leczonych alisertibem i paklitakselem (głównie neutropenia, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz anemia) oraz u 20% pacjentek leczonych paklitakselem. W trakcie badania doszło do 2 zgonów (po jednym w każdej grupie), jednak niezwiązanych z zastosowanym leczeniem.

Powyższe wyniki wskazują, że alisertib może posiadać potencjał w leczeniu zaawansowanego raka piersi i jajnika, lecz konieczne są dalsze badania by dostarczyć na to twardych dowodów. Obecnie trwają badania nad stosowaniem alisertibu w leczeniu m.in. międzybłoniaka opłucnej, glejaków, białaczek czy raka trzustki. W najbliższych latach powinno pojawić się więcej danych o bezpieczeństwie i skuteczności leku.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe