Specjalizacje, Kategorie, Działy

Ca-125 w diagnostyce raka jajnika w podstawowej opiece zdrowotnej

Redaktor: Karolina Zientarska
|
Zespół badaczy z Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii wykorzystał dane pochodzące z bazy United Kingdom Clinical Practice Research Datalink dotyczące zleceń Ca-125 przez lekarzy rodzinnych. Celem badania była ocena częstości wykrywania nowotworów dzięki oznaczeniom Ca-125.
Dane pochodziły z lat 2011-2014 i obejmowały w sumie wyniki Ca-125 wykonane u 50 780 kobiet. Ogółem u 0,9% kobiet rozpoznano raka jajnika, a u 2,6% inny rodzaj nowotworu. Stężenie Ca-125 ≥ 35 U/ml, u kobiet przed 50 rokiem życia u 3,4% wskazało raka jajnika. W przypadku kobiet w wieku co najmniej 50 lat odsetek ten wyniósł 15,2%, a w przypadku innych nowotworów 20,4%. Ca-125 dla odciętej 35 U/ml charakteryzowało się specyficznością powyżej 92% we wszystkich grupach wiekowych i dla każdego rodzaju nowotworu (jajnika lub inny), co związane było z bardzo wysoką negatywną wartością predykcyjną badania (>96%). Wadą badania był brak dokładnych informacji dlaczego lekarz rodzinny zdecydował na wykonanie Ca-125.
Stężenia Ca-125 ≥ 35 U/ml u kobiet w co najmniej 50. roku życia często wskazują na obecność raka jajnika lub innego rodzaju nowotworu. Co ważne, częściej stwierdza się obecność innego rodzaju nowotworu niż rak jajnika.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.