Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Coraz więcej kobiet w ciąży jest narażonych na nadciśnienie tętnicze

Źródło:
Autor: Karolina Zientarska |Data: 14.05.2020
 
 
Reuters Health podaje, że w analizie danych z Mayo Clinic, dotyczących 7544 kobiet, które w latach 1976-1982 donosiły 9862 ciąż, aż 719 miało zaburzenia, związane z nadciśnieniem, co stanowi 7.3% badanej grupy.
Jak twierdzi dr Vesna Garovic z Mayo Clinic, badania z ostatnich 20 lat wskazują, że nadciśnienie tętnicze w ciąży (HDP) jest związane ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych wśród kobiet w latach późniejszych.
Garovic twierdzi ponadto, że częstość występowania HDP i stanu przedrzucawkowego zwiększyła się ponad dwukrotnie. W związku z tym 1 na 6 kobiet może być zagrożona CVD na podstawie historii przebiegu ciąży.

Naukowcy przyjrzeli się czterem, najczęściej występującym zaburzeniom związanym z ciśnienie krwi w ciąży:
• stanowi przedrzucawkowy,
• nadciśnieniu tętniczemu
• przewlekłemu nadciśnieniu wraz ze stanem przedrzucawkowym

Analiza medyczna każdej pacjentki była dokonywana w celu ustalenia, które kobiety miały HDP. Dodatni wynik przesiewowy zdefiniowano jako dwa podwyższone ciśnienie krwi wykonane podczas każdej wizyty prenatalnej, podczas porodu lub po porodzie, przed wypisem ze szpitala.

Jak podaje American College of Cardiology, w okresie obserwacji (36,2 lat), u 571 kobiet z historią HDP rozwijały się chroniczne problemy zdrowotne częściej niż u kobiet bez historii HDP.
U kobiet z HDP prawdopodobieństwo wystąpienia zastoinowej niewydolności serca i nadciśnienia jest ponad dwa razy większe, przy skorygowanym współczynniku ryzyka odpowiednio 2,11 i 2,31. U kobiet z HDP częściej występowały zaburzenia rytmu serca (HR 1,33), choroba wieńcowa (HR 1,59), udar (HR 1,76), przewlekła choroba nerek (HR 1,75), demencja (HR 1,86) i cukrzyca (HR 1,62) .
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe