Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czas pomiędzy kolejnymi ciążami, a ryzyko śmierci dziecka w okresie okołoporodowym.

Udostępnij:
Okres pomiędzy kolejnymi ciążami (ang. interpregnancy interval) jeżeli jest krótszy niż 6 miesięcy może być czynnikiem ryzyka powikłań położniczych.
Na łamach British Journal of Obstetrics and Gynaecology okazał się przegląd systematyczny z meta-analizą obejmujący badania analizujące wpływ okresu pomiędzy kolejnymi ciążami a ryzykiem śmierci w okresie perinatalnym.
Badacze wyselekcjonowani 26 badania w których opisano metodę obliczania czasu pomiędzy kolejnymi ciążami oraz informacje na temat śmierci dziecka w okresie okołoporodowym. Porównywano czas pomiędzy kolejnymi ciążami: okres krótszy niż 6 miesięcy w porównaniu z czasem równym lub dłuższy niż 6 miesięcy. I tak, jeśli po żywym urodzeniu czas do następnej ciąży wynosił mniej niż sześć miesięcy zwiększało to szansę na wystąpienie śmierci w okresie perinatalnym (OR=1,34; 95% CI: 1,17-1,53). Jeżeli po poronieniu okres pomiędzy kolejnymi ciążami był krótszy niż 6 miesięcy to było to związane z mniejszą szansą na wystąpienie śmierci dziecka w okresie perinatalnym (OR=0,85; 95% CI: 0,73–0,99). Związek pomiędzy krótkim okresem pomiędzy kolejnymi ciążami, a śmiercią w okresie okołoporodowym był głównie obserwowany u kobiet żyjących w krajach o niskim lub umiarkowanym poziomie rozwoju.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.