Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy łożysko przodujące upośledza wzrost płodu?
Źródło: DM/https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.20244
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.04.2019
 
 
Łożysko przodujące (placenta previa) to bardzo poważny stan, który jest bezwzględnym wskazaniem do ukończenia porodu drogą cięcia cesarskiego; każde, nawet niewielkie krwawienie (krwią płodową) w przebiegu ciąży powikłanej łożyskiem przodującym może zakończyć się zgonem dziecka.
Sytuacja dodatkowo komplikuje się przy współistnieniu spektrum łożyska przyrośniętego. Czy powyższe zaburzenia negatywnie wpływają na rozwój wewnątrzmaciczny dziecka? Odpowiedź pojawiła się na łamach prestiżowego Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Brytyjsko-belgijski zespół naukowców dokonał retrospektywnej analizy danych kobiet, u których ciąża powikłana była łożyskiem przodującym i (w części przypadków) także łożyskiem przyrośniętym. Jako grupę kontrolną przyjęto pacjentki, u których stwierdzono łożysko nisko schodzące. Dane do analizy pochodziły z czterech ośrodków, a do badania zakwalifikowano 228 kobiet z łożyskiem przodującym i 64 z nisko schodzącym.

Nie odnotowano istotnie statystycznej różnicy w zakresie częstości występowania zarówno wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu jak i makrosomii w zależności od umiejscowienia łożyska, jednak mediana wieku ciążowego ocenianego ultrasonograficznie okazała się istotnie mniejsza w grupie kobiet z łożyskiem przodującym (i niekiedy także przyrośniętym; p=0,002). W podgrupie kobiet z łożyskiem przyrośniętym mediana w zakresie percentyli EFW (estimated fetal weight) okazała się istotnie wyższa w grupie kobiet z łożyskiem przyczepionym w stosunku do łożyska wrośniętego (p=0,048), masy urodzeniowe noworodków z obydwu podgrup nie różniły się istotnie (p=0,804).
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe