Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy powtórna operacja cytoredukcyjna ma uzasadnienie?

Źródło: Damian Matusiak, www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1902626 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5365187/ onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/ zalecenia_PTOK_tom1_06_Nowotwory_kobiecego_ukladu_plciowego_20130301.pdf
Autor: Monika Stelmach |Data: 20.11.2019
 
 
Około 70 proc. przypadków raka jajnika rozpoznaje się w wyższych stopniach zaawansowania (III i IV). Wieloośrodkowy zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych postanowił sprawdzić, czy wykonanie operacji cytoredukcyjnej w przypadku platynowrażliwego, nawrotowego raka jajnika pozwala na poprawienie rokowania.
Dane literaturowe podają, że na raka jajnika każdego roku choruje około 239 tys. kobiet. Liczba zgonów jest bardzo duża - rocznie notuje się ich aż 152 tys.. Najwyższą częstość zachorowań zaobserwowano w Europie Środkowej i Wschodniej, odpowiednio 11,4 na 100.000 i 6,0 na 100.000 (w Polsce współczynnik zachorowalności wynosi ok. 11/100.000).

Wykrycie raka jajnika we wczesnych postaciach dotyczy stosunkowo niewielkiego odsetka kobiet (20–30 proc.), w około 70 proc. przypadków nowotwór rozpoznaje się w wyższych stopniach zaawansowania (III i IV). W pierwszej z wymienionych grup szansą na wyleczenie jest terapia skojarzona, której elementem jest operacja cytoredukcyjna. Wieloośrodkowy zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych postanowił sprawdzić, czy wykonanie takiego zabiegu w przypadku platynowrażliwego, nawrotowego raka jajnika pozwala na poprawienie rokowania.

Na łamach "The New England Journal of Medicine" przedstawiono wyniki randomizowanego badania, do którego zakwalifikowano 485 pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika, które otrzymały jeden cykl chemioterapii, po którym nie stosowano leczenia opartego na pochodnych platyny przez co najmniej 6 miesięcy. Badaną populację przydzielono w stosunku 1:1 do wtórnej cytoredukcji z następową chemioterapią lub do samej chemioterapii; przeprowadzenie dodatkowej chemioterapii (paklitaksel – karboplatyna lub gemcytabina – karboplatyna) oraz stosowanie bewacyzumabu było uzależnione od decyzji badacza. Mediana czasu obserwacji wyniosła 48,1 miesiąca (4 lata).

Okazało się, że współczynnik ryzyka zgonu (operacja vs. brak operacji) wynosił 1,29 (p=0,08 - brak istotności statystycznej), co odpowiadało medianie całkowitego przeżycia odpowiednio 50,6 i 64,7 miesiąca. Ponadto efekt ten nie został zmieniony po uwzględnieniu w obliczeniach czasu wolnego od leczenia platyną i wyboru chemioterapii. Współczynnik ryzyka progresji choroby lub zgonu (operacja vs. brak operacji) wynosił 0,82 (mediana czasu przeżycia wolnego od progresji odpowiednio 18,9 i 16,2 miesiąca). Zgłoszona przez pacjentki jakość życia znacznie spadła po operacji, ale nie różniła się znacząco między dwiema grupami po wyzdrowieniu. Wykazano zatem, że powtórna operacja cytoredukcyjna nie wydłuża istotnie czasu przeżycia całkowitego, zatem jej stosowanie pozostaje kontrowersyjne.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe