Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Depresja poporodowa – będzie nowa opcja terapii

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 08.07.2021
 
 
Kobiety cierpiące na depresję poporodową mogą mieć wygodniejszy wariant leczenia w porównaniu z lekiem już zatwierdzonym przez Food and Drug Administration.
Obserwacja fazy 3. badania klinicznego, opublikowana w „JAMA Psychiatry”, pokazuje, że zuranolon, lek doustny, łagodzi objawy depresji poporodowej już po trzech dniach.

Według Centers for Disease Control and Prevention depresja poporodowa dotyka około jednej na osiem kobiet. Breksanolon, który został zatwierdzony przez FDA w 2019 roku z przeznaczeniem leczenia tego schorzenia, jest podawany dożylnie przez 60 godzin pod nadzorem lekarza. – Wiele kobiet nie ma dodatkowej opieki nad dziećmi i nie jest w stanie udać się do szpitala na 72 godziny, aby otrzymać leczenie – powiedziała autorka badania Kristina Deligiannidis z Feinstein Institute for Medical Research w Manhasset. – Niezwykle ważne jest, abyśmy leczyli depresję poporodową tak szybko, jak to możliwe, ponieważ ma to znaczący wpływ na nastrój kobiety i jej zdolność do opieki nad niemowlęciem – dodała.

Deligiannidis i współpracownicy losowo umieścili 153 ochotniczki (co najmniej pół roku po porodzie, w wieku od 18 do 45 lat) w grupie, która otrzymywała albo placebo, albo 30 mg zuranolonu dziennie przez dwa tygodnie. Uczestniczki były obserwowane przez 45 dni.

Badacze mierzyli depresję za pomocą Skali Oceny Depresji Hamiltona (HAMD-17) – gdzie wynik 10–13 oznacza objawy łagodne, 14–17 – łagodne do umiarkowanych, a powyżej 17 – umiarkowane do ciężkich. Na początku badania średni wynik HAMD-17 w grupach zuranolonu i placebo wynosił odpowiednio 28,4 i 28,8.

Naukowcy odkryli, że po trzecim dniu 41% kobiet w grupie zuranolonu miało 50% lub więcej redukcji wyniku HAMD-17 w stosunku do wartości wyjściowej. Do 15. dnia, nazajutrz po ostatniej dawce, 72% kobiet, które przyjmowały zuranolon, miało zmniejszenie HAMD-17 w porównaniu z 56% pacjentek, które przyjmowały placebo. W 45. dniu wskaźnik ten wzrósł do 75% w grupie zuranolonu i 57% w grupie placebo.
Badacze byli zaskoczeni tym, jak szybko działa doustny lek w badaniu klinicznym. W przeciwieństwie do breksanolonu, który jest podawany dożylnie i ma szybki dostęp do układu nerwowego, zuranolon jest lekiem doustnym, który musi przejść przez żołądek i przewód pokarmowy, a następnie przedostać się do układu krwionośnego, by przekroczyć barierę krew-mózg.

Do 15. dnia 45% kobiet, które przyjmowały zuranolon, uzyskało wynik 7 lub niższy w skali HAMD-17, co oznacza, że ustąpiły objawy depresji. Chociaż zuranolon był dobrze tolerowany, około 5% uczestniczek doświadczyło działań niepożądanych – senności oraz bólów i zawrotów głowy. Uczestniczki cierpiały również na biegunkę. Zauważono, że naukowcy użyli skali HAMD-17 w przeciwieństwie do Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (EPDS), używanej o wiele częściej w sytuacjach klinicznych. Jeśli chodzi o obserwację, stwierdzono, że może zaistnieć potrzeba ciągłych badań, które śledzą uczestniczki przez ponad 45 dni.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe