Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Gabapentyna poprawia jakość życia seksualnego pacjentek z wulwodynią
Źródło: DM/www.ajog.org/article/S0002-9378(18)30905-0/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.11.2018
 
 
Gabapentyna okazała się skuteczna w poprawie jakości życia seksualnego kobiet cierpiących z powodu wulwodynii (zwłaszcza w zakresie odczuwania pożądania i podniecenia), co potwierdzałoby ośrodkowy mechanizm działania leku.
Wuwlodynia, czyli przewlekły ból żeńskich narządów rodnych, zaburza jakość życia seksualnego lub nawet całkowicie je eliminuje. To z kolei może prowadzić do obniżenia jakości życia, spadku nastroju czy obniżonej samooceny. W dużej części przypadków przyczyna bólu pozostaje nieznana.

Gabapentyna, (prawdopodobnie) ośrodkowy analog kwasy gammaaminomasłowego, jest stosowana w przypadku bólów neuropatycznych, a także jako lek przeciwpadaczkowy. Skłoniło to badaczy do zweryfikowania hipotezy, że lek ten może okazać się skuteczny w łagodzeniu wulwodynii. W tym celu przeprowadzono randomizowane badanie oceniające skuteczność gabapentyny w postaci o przedłużonym uwalnianiu w zakresie poprawy jakości życia seksualnego oraz nasilenia bólu. Badane kobiety oceniły swoje życie seksualne za pomocą kwestionariusza FSFI (Female Sexual Function Index; dotyczy sześciu kategorii: pożądania, podniecenia, lubrykacji, orgazmu, satysfakcji seksualnej i dyspareunii; maksymalny wynik to 36 punktów, wynik <26 wskazuje na dysfunkcję seksualną ) przed i po przeprowadzeniu próby.

Badanie objęło 89 kobiet z grupy badawczej (1200-3000mg gabapentyny na dobę) i 56 z grupy kontrolnej. Wykazano, że gabapentyna jest skuteczna w zakresie ogólnej poprawy funkcji seksualnych (średnia różnica 1,3 punktu, p=0,008), w tym wzroście pożądania (średnia różnica 0,2 pkt, p=0,04), podniecenia (średnia różnica 0,3 pkt, p=0,004) i wzroście satysfakcji z pożycia (średnia różnica 0,3 pkt, p=0,02), jednak wyniki te pozostają nadal znacznie niższe niż u kobiet wolnych od wuwlodynii. Kobiety z nasileniem bólu (ocenianym przy pomocy FSFI) powyżej mediany grupy badawczej osiągnęły korzyść w zakresie jego łagodzenia (średnia różnica 1,3 punktu, p=0,02).

Gabapentyna okazała się skuteczna w poprawie jakości życia seksualnego kobiet cierpiących z powodu wulwodynii (zwłaszcza w zakresie odczuwania pożądania i podniecenia), co potwierdzałoby ośrodkowy mechanizm działania leku. Wydaje się także, że największą korzyść ze stosowania gabapentyny mogą odnieść pacjentki z nasilonymi dolegliwościami bólowymi.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe