SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Histerektomia przy użyciu robota
Źródło: AK/www.gynecologiconcology-online.net/article/S0090-8258(19)30149-0/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 11.03.2019
 
 
Histerektomia jest jednym z najczęstszych zabiegów ginekologicznych. Wskazania do jej wykonania obejmują także niskozaawansowanego raka szyjki macicy i raka endometrium; operacja może zostać przeprowadzona klasycznie lub z użyciem technik małoinwazyjnych.
Wadą tych ostatnich, na co wskazują publikacje z ostatnich miesięcy (m.in. dwie duże prace na łamach The New England Journal of Medicine), są gorsze wyniki w zakresie przeżywalności. Tym razem sprawdzono, czy pacjentki mogą uzyskać korzyści z zabiegu przeprowadzanego za pomocą robota. Wyniki opublikowano na łamach Gynecologic Oncology.

Naukowcy z University of Alabama w Birmingham dokonali retrospektywnej analizy wyników leczenia pacjentek poddanych histerektomii z powodu raka szyjki macicy (stadium zaawansowania Ib1 według FIGO) w latach 2010-2016; kobiety poddane operacji metodą otwartą i małoinwazyjną zostały porównanie pod kątem powikłań okołooperacyjnych, częstości nawrotów, przeżycia wolnego od choroby (PFS) oraz przeżycia całkowitego (OS).

Spośród 105 pacjentek 56 przeszło operację metodą otwartą, a 49 zostało zoperowanych przy użyciu robota. Pacjentki z pierwszej z wymienionych grup istotnie częściej posiadały zmiany o wymiarze co najmniej 2 cm (62% vs. 39%, p=0,02) i o większym stopniu złośliwości (p=0,048). Mimo różnic na niekorzyść metody otwartej analizy nie wykazały istotnej różnicy między grupami w zakresie powikłań okołooperacyjnych, ryzyka nawrotu, przeżycia wolnego od choroby oraz przeżycia całkowitego. Okazało się jednak, że w grupie chorych z co najmniej 2 cm zmianą histerektomia przy użyciu robota istotnie zwiększa ryzyko nawrotu (30% vs. 8% w grupie operowanej metodą otwartą, p=0,006) oraz skraca przeżycie wolne od choroby.

Wydaje się, że zmiany mniejsze od 2 cm mogą być operowane przy użyciu robota; pozostaje pytanie, czy takie postępowanie jest opłacalne. W świetle powyższej oraz kilku innych prac wydaje się, że najbezpieczniejszą opcją wciąż pozostaje operacja metodą otwartą.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe