Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Histerosalpingografia: rodzaj środka kontrastowego ma znaczenie
Źródło: DM/https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.20238
Autor: Alicja Kostecka |Data: 24.04.2019
 
 
Histerosalpingografia jest często wykonywanym badaniem, pozwalającym w wielu przypadkach na zdiagnozowanie przyczyny niepłodności (i niekiedy także na jej usunięcie). Środki kontrastowe używane do przeprowadzenia zabiegu opierają się na substancjach rozpuszczalnych w wodzie oraz w tłuszczach.
W ostatnich latach pojawiło się kilka doniesień o wyższości stosowania tych drugich w zakresie leczenia niepłodności. Zespół naukowców z Australii i Holandii dokonując metaanalizy podsumował aktualną wiedzę na ten temat.

Na łamach Ultrasound in Obstetrics & Gynecology opublikowano wyniki metaanalizy oceniającej wpływ danego typu środka kontrastowego na częstość klinicznie rozpoznanych ciąż. Włączono 14 badań randomizowanych, obejmujących 3852 niepłodnych kobiet poddanych histerosalpingografii.

Okazało się, że podanie kontrastu opartego o związki oparte na olejach (w porównaniu do związków rozpuszczalnych w wodzie) skutkuje istotnym wzrostem częstości klinicznie rozpoznanych ciąż w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonej procedury diagnostyczno-leczniczej (OR 1,67); różnicę wykazano także w stosunku do kobiet cierpiących z powodu niepłodności, a niepoddanych badaniu (OR 2,28). Ostatnią z zależności wykazano także dla środków kontrastowych opartych o związki rozpuszczalne w wodzie (OR 1,36), jednak okazało się, że rezultat ten należy uznać za dowód niskiej jakości.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe