Specjalizacje, Kategorie, Działy

Histerotomia - gdzie ją wykonać?

Udostępnij:
Cięcie cesarskie jest najczęściej wykonywanym zabiegiem w ginekologii; wśród pacjentów dominuje jakże błędne przekonanie, że jest to bezpieczniejszy sposób ukończenia porodu, szybszy, bezbolesny i tym samym korzystniejszy. Dane naukowe wskazują jednak, że każde cięcie cesarskie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nie tylko powikłań okołoporodowych, lecz także powikłań odległych w czasie, jak choćby endometrioza w bliźnie czy wystąpienie łożyska przyrośniętego w kolejnej ciąży.
Szwedzcy naukowcy sprawdzili, który rodzaj histerotomii jest korzystniejszy i niesie za sobą mniejsze ryzyko powikłań.

Na łamach Ultrasound in Obstetrics & Gynecology ukazały się wyniki dwuośrodkowego, randomizowanego badania, w którym 114 pacjentek przydzielono do ukończenia porodu drogą cięcia cesarskiego; u 55 wykonano cięcie macicy wykonano 2 cm poniżej, a u 59 kobiet 2 cm powyżej fałdu pęcherzowo-macicznego. Badane kobiety nie miały cięcia cesarskiego w wywiadzie, a obecne cięcie wykonano ze wskazań nagłych (niewspółmierność porodowa, rozwarcie co najmniej 5cm). Po czasie od 6 do 9 miesięcy po porodzie kobiety zostały poddane histerosalpingografii w celu uwidocznienia blizny macicy; sprawdzono, które cięcie prowadzi do grubości myometrium poniżej 2,5 mm; zbadano także wyniki okołoporodowe, powikłania operacyjne w ciągu 8 tygodni po porodzie i odległe wyniki w kolejnej ciąży.

W grupie pań, u których cięcie wykonano wyżej odnotowano 7% przypadków defektu blizny, w u pań z cięciem wykonanym nisko odsetek wyniósł aż 41% i ta niemała różnica okazała się istotna statystycznie (p<0,001). Nie odnotowano różnicy w częstości powikłań okołooperacyjnych i wynikach okołoporodowych między dwiema grupami. Mediana czasu dalszej obserwacji wynosiła 4 lata i 7 miesięcy, podczas których 56 (49%) kobiet zaszło w kolejną ciążę. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w częstości powikłań w następnej ciąży i porodzie między badanymi grupami kobiet.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.