Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Inhibitory PARP poprawiają rokowanie pacjentek z rakiem jajnika

Źródło: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1909707?query=featured_obstetrics-gynecology
Autor: Alicja Kostecka |Data: 25.10.2019
 
 
Każdego roku w Polsce przybywa około 3600 chorych na raka jajnika. Większość pacjentek (około 70%) jest diagnozowana w III lub IV stopniu zaawansowania, co sprawia, że rokowanie jest bardzo niepomyślne. Żyjemy jednak w erze leków biologicznych, które powoli przesuwają granice skutecznego leczenia.
Na łamach jednego z wiodących czasopism medycznych na świecie - The New England Journal of Medicine - ukazały się wyniki dwóch ważnych badań. Pierwsze z nich dotyczyło zastosowania veliparibu (inhibitor PARP) jako dodatek do pierwszorzutowej chemioterapii karboplatyną i paklitakselem, po czym kontynuowano monoterapię lekiem biologicznym. 1140 pacjentek z rakiem jajnika w III lub IV stopniu zaawansowania przydzielono losowo w stosunku 1:1:1 do otrzymywania chemioterapii plus placebo (grupa kontrolna), chemioterapii z veliparibem, ale placebo w następczej monoterapii lub do chemioterapii z veliparibem (także w leczeniu podtrzymującym). Chemioterapia trwała 6 cykli, a leczenie podtrzymujące - 30 dodatkowych cykli. W podgrupie kobiet z mutacją BRCA mediana czasu przeżycia bez progresji wyniosła 34,7 miesięcy w grupie badawczej i 22,0 miesięcy w grupie kontrolnej (p<0,001). Ogółem w badanej populacji mediana czasu przeżycia bez progresji wyniosła 23,5 miesiąca w grupie leczonej veliparibem i 17,3 miesiąca w grupie placebo (p<0,001).

Drugie badanie, randomizowane z podwójnie ślepą próbą, objęło 733 pacjentki ze świeżo zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem jajnika, które zostały przydzielone w stosunku 2:1 do grupy otrzymującej niraparib lub placebo, po wcześniejszej odpowiedzi na chemioterapię opartą o pochodne platyny. Przeżycie wolne od progresji wyniosło 13,8 miesiąca w grupie badawczej i 8,2 miesiąca w kontrolnej (p<0,001). W 24-miesięcznej analizie okresowej wskaźnik całkowitego przeżycia wyniósł 84% w grupie niraparybu i 77% w grupie placebo.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe