Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jak ograniczyć liczbę powikłań septycznych po cięciu cesarskim?

Źródło: www.ajog.org/article/S0002-9378(19)30531-9/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.04.2019
 
 
Dane literaturowe sugerują, że w Europie Zachodniej nawet około 25% porodów dokonuje się drogą cięcia cesarskiego; w praktyce odsetek ten może być jednak nieco większy. Wbrew powszechnej wśród pacjentów opinii o większym bezpieczeństwie tego sposobu ukończenia porodu niesie on za sobą nie tylko więcej powikłań okołoporodowych, lecz także po porodzie.
Jednym z nich jest zapalenie błony śluzowej macicy, któremu w pewnym stopniu można zapobiec stosując przedoperacyjną irygację pochwy. Na łamach The American Journal of Obstetrics & Gynecology ukazała się metaanaliza oceniająca skuteczność wybranych substancji.

Grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych dokonała selekcji randomizowanych badań (zgodnie z algorytmem PRISMA) i ostatecznie włączyła 23 z nich obejmujące w sumie 7097 kobiet, które zostały poddane przedoperacyjnemu przygotowaniu pochwy za pomocą jodopowidonu (1%, 5%, 10%), chlorheksydyny (0,2%, 0,4%), żelu z metronidazolem, cetrymidem, solą fizjologiczną; dokonano także analizy przypadków braku przygotowania pochwy.

Metaanaliza wykazała, że w porównaniu z solą fizjologiczną lub brakiem przygotowania wszystkie preparaty antyseptyczne zmniejszały częstość zapalenia błony śluzowej macicy (5,2% vs 9,1%, OR 0,48; dane obejmowały 22 badania dotyczące w sumie 6994 kobiet). Wśród poszczególnych substancji najskuteczniejsze okazały się jodopowidon , cetrymid i metronidazol. Porównanie wszystkich preparatów dopochwowych wykazało, że 1-procentowy jodopowidon w największym stopniu zapobiega zapaleniu błony śluzowej macicy po cięciu cesarskim; ze wszystkich wymienionych środków tylko jodopowidon zmniejszał częstość zakażenia miejsca operowanego (OR 0,61, 95% CI 0,48-0,78, 16 badań, 5968 kobiet).
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe