Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Juluca - dwa leki w jednej tabletce przeciw HIV

Źródło: PR/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 25.05.2018
 
 
Tagi: Juluca, HIV
Firma ViiV Healthcare wprowadza na polski rynek produkt Juluca (dolutegrawir/rylpiwiryna) – pierwszy dwulekowy schemat leczenia infekcji HIV do stosowania raz na dobę w postaci pojedynczej tabletki
Produkt Juluca to pierwszy uproszczony dwulekowy schemat leczenia infekcji HIV, oddziaływujący na dwa etapy replikacji wirusa, dostępny w jednej tabletce przyjmowanej raz na dobę. Nowa terapia stanowi skojarzenie najczęściej przepisywanego inhibitora integrazy (INI) na świecie - dolutegrawiru (ViiV Healthcare), oraz rylpiwiryny (Janssen Sciences Ireland UC, grupa Johnson & Johnson) – nienukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy (NNRTI).

Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Juluca (dolutegrawir 50 mg/rylpiwiryna 25 mg). Preparat ten jest wskazany w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) u dorosłych pacjentów z supresją wirologiczną (HIV-1 RNA <50 kopii/ml), stosujących stały schemat leczenia antyretrowirusowego przez co najmniej sześć miesięcy, bez niepowodzenia wirusologicznego w wywiadzie i bez rozpoznanej lub podejrzewanej oporności na jakiekolwiek leki z grupy NNRTI lub INI.

Wprowadzenie leku na rynek zapewni nową opcję terapeutyczną dla 810 tys. osób korzystających
z leczenia antyretrowirusowego w Europie i ponad 10 tys. w Polsce. Juluca została zatwierdzona także przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w listopadzie 2017 r. oraz kanadyjską agencję Health Canada w dniu 18 maja 2018 r.

Dane z badań SWORD, zaprezentowane podczas Konferencji dot. Retrowirusów i Zakażeń Oportunistycznych (CROI) w 2017 r. oraz opublikowane w czasopiśmie The Lancet wykazują, że leczenie dolutegrawirem i rylpiwiryną jest równie skuteczne, jak tradycyjne terapie trój- i czterolekowe pod względem utrzymania supresji wiremii (RNA HIV-1 poniżej 50 kopii/ml) przez 48 tygodni u osób dorosłych zakażonych wirusem HIV-1. Wykazały to analizy dwóch bliźniaczych badań SWORD-1 i SWORD-2, w których porównywano zastosowanie dolutegrawiru z rylpiwiryną (n=513) z aktualnie stosowaną terapią antyretrowirusową (n=511), uzyskując w obu grupach 95-procentową skuteczność leczenia. Do badania zostali zakwalifikowani pacjenci, u których obserwowano supresję wirusologiczną (RNA HIV-1 w osoczu krwi <50 kopii/ml) przez co najmniej 6 miesięcy i brak oporności na składniki produktu Juluca.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe