Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kiedy stosowanie tamponów wiąże się z wystąpieniem menstrualnego zespołu wstrząsu toksycznego

Źródło:
Autor: Karolina Zientarska |Data: 15.05.2020
 
 
Zespół wstrząsu toksycznego następuje w wyniku narażenia na egzotoksyny produkowane przez gronkowca złocistego
Zespół dzieli się na dwa podtypy: 1) menstrualny zespół wstrząsu toksycznego (ang. Menstrual Toxic Shock Syndrome, MTSS), który występuje u młodych kobiet stosujących tampony u których doszło do kolonizacji pochwy przez gronkowca złocistego wytwarzającego egzotoksyny; oraz 2) zespołu nie związany z menstruacją (ang. non-menstrual TSS). Na łamach EClinical Medicine ukazała się charakterystyka francuskich pacjentek u których w latach 2011-2017 wykryto MTSS.

W ciągu 7 lat zidentyfikowano n=55 kobiet u których zdiagnozowano MTSS oraz dobrano grupę kontrolną n=126 kobiet stosujących tampony u których nie rozpoznano MTSS. Pacjentki uzupełniły kwestionariusz badający w jaki sposób korzystały z tamponów. W porównaniu z grupą kontrolną, pacjentki u których zdiagnozowano MTSS części zgłaszały stosowanie tamponów przez ponad 6 godzin, stosowanie tamponów w nocy oraz ignorowanie instrukcji dołączonej to opakowań z tamponami. W modelu wieloczynnikowej regresji logistycznej, stosowanie tamponów powyżej 6 godzin zwiększało szanse wystąpienia MTSS nieco ponad dwukrotnie (OR=2,03; 95% CI: 1,04-3,98) a ignorowanie lub niestosowanie się do instrukcji zawartej w opakowaniach tamponów również zwiększa ryzyko wystąpienia MTSS ponad dwukrotnie (OR=2,25; 95% CI: 1,15–4,39).

Dane pochodzące od francuskich pacjentek sugerują, że stosowanie jednego tamponu dłużej niż 6 godzin oraz ignorowanie załączonych instrukcji może być związane z częstym występowaniem MTSS. Jednakże, badanie miało charakter retrospektywny i było przeprowadzone na niewielkiej grupie pacjentek. Warto byłoby powiększyć grupę badawczą o dane pochodzące od kobiet mieszkających w innych w krajach Europy. Dzięki temu można było wskazać inne potencjalne czynniki związane z wystąpieniem MTSS.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe