Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kiedy ukończyć poród u kobiet z nadciśnieniem ciążowym?
Źródło: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.20224
Autor: Alicja Kostecka |Data: 29.04.2019
 
 
Nadciśnienie ciążowe może dotykać nawet około 10% kobiet w ciąży. Dane literaturowe sugerują, że w tej grupie kobiet indukcja porodu lub cięcie cesarskie wykonane po 34. tygodniu ciąży mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu HELLP aż o 60%, ciężkiej niewydolności nerek o 64% oraz zredukować śmiertelność wśród matek aż o 31%. Postawa wyczekująca może zatem przynieść szkodę matkom, natomiast zbyt wczesna decyzja o ukończeniu ciąży może okazać się niekorzystna u dzieci.
Najnowsze dane ukazały się niedawno na łamach prestiżowego czasopisma Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.

Zespół naukowców z Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych dokonał metaanalizy (według uznanego algorytmu PRISMA), do której włączono randomizowane badania porównujące natychmiastowe ukończenie ciąży po 34. tygodniu (indukcja porodu lub cięcie cesarskie) z postępowaniem wyczekującym u kobiet z nadciśnieniem ciążowym lub stanem przedrzucawkowym bez ciężkich cech. Zbadano, które z postępowań prowadzi do mniejszego odsetka noworodków z zespołem niewydolności oddechowej (RDS) i redukcji częstości zespołu HELLP i rzucawki u matek.

Metaanaliza objęła 1724 ciężarne; okazało się, że w porównaniu do postawy wyczekującej rozwiązanie ciąży po 34. tygodniu skutkuje istotną redukcją częstości występowania zespoły HELLP i rzucawki (2,8% versus 0,8%; RR 0,33); powyższa zależność dotyczy także podgrupy kobiet ze stanem przedrzucawkowym (3,5% versus 1,1%; RR 0,39). W odniesieniu do noworodków okazało się jednak, że ukończenie porodu w 34. i 35. tygodniu ciąży względem postawy wyczekującej wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania (odpowiednio 1,6% vs. 3,4%, RR 1,94 oraz 0,6% vs. 5,1%, RR 5,50). Ryzyko to nie było istotne po ukończeniu 36. tygodnia ciąży - po tym czasie indukcja porodu wydaje się bezpieczna.

W świetle powyższego doniesienia wydaje się, że optymalnym momentem ukończenia porodu u kobiet z nadciśnieniem ciążowym jest co najmniej 36. tydzień ciąży - takie postępowanie może zmniejszyć ryzyko powikłań zarówno u matki, jak i u dziecka.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe