Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Komisarz Rady Europy interweniuje w sprawie dostępu do legalnej aborcji w Polsce

Autor: Monika Stelmach |Data: 13.02.2020
 
 
- Polskie władze jak najszybciej powinny podjąć środki, by zapewnić kobietom możliwość korzystania z prawa do legalnej aborcji – twierdzi Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy i apeluje o wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W marcu sprawie przyjrzy się Komitet Ministrów RE.
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy 11 lutego skierowała do Komitetu Ministrów RE szereg rekomendacji w sprawie niewykonania przez Polskę trzech wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce. Od ponad dekady nasz kraj nie realizuje zobowiązań wynikających z przegranych spraw dot. przerywania ciąży i diagnostyki prenatalnej.

Najstarszy wyrok zapadł aż 13 lat temu i dotyczył głośnej sprawy Alicji Tysiąc. Pomimo tego, że lekarze stwierdzili, że urodzenie kolejnego dziecka może spowodować utratę wzroku, kobiecie odmówiono aborcji. W 2007 r. ETPC uznał, że Polska naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Natomiast w sprawie R.R. przeciwko Polsce Trybunał orzekł, że odmowa informacji o stanie płodu narusza nie tylko europejską konwencję praw człowieka, ale również stanowi złamanie zakazu tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

I w końcu trzecia sprawa P. i S. przeciwko Polsce dotyczy 14-latki, której ciąża była wynikiem przestępstwa i chociaż miała prawo do legalnej aborcji, to jednak szpitale odmawiały przeprowadzenia zabiegu. Do czasu rozpatrzenia sprawy o ograniczenie praw rodzicielskich matce, która rzekomo zmuszała córkę do aborcji, Agata została umieszczona w schronisku dla nieletnich.

Komitet Ministrów Rady Europy, który monitoruje wykonywanie wyroków ETPC, stwierdził, że w Polsce nie podjęto żadnych działań w celu zapewnienia dostępu do legalnej aborcji. Dlatego w marcu ponownie przyjrzy się tym trzem sprawom. O dostęp do aborcji we wskazaniu oraz badań prenatalnych od lat apeluje również Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

- Monitorujemy wykonanie wyroków ETPCz i  widzimy brak ich realizacji. W dalszym ciągu prawo nie jest respektowane, a kobiety mają coraz trudniejszy dostęp do legalnej aborcji. Procedura odwoławcza  nie spełnia swojego zadania. Mimo wielu naszych monitów, brakuje reakcji ze strony rządowej - twierdzi Krystyna Kacpura, dyrektorka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Zgodnie z rekomendacjami Komisarz Praw Człowieka RE Polskie władze powinny pilnie przyjąć i skutecznie wdrożyć przepisy zapewniające dostępność aborcji, w szczególności poprzez:

- wprowadzić dla szpitali jasne, skuteczne i jednolite procedury określającej dostęp do legalnej aborcji,
- udostępnić praktyczne informacje dla pacjentek uprawnionych do terminacji ciąży co do wymogów prawnych, w szczególności w przypadku ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego,
- uprościć i przyspieszyć procedury sprzeciwu do Rzecznika Praw Pacjenta,
- monitorować, zbieranie i upublicznianie danych o stosowaniu klauzuli sumienia przy odmowach legalnej aborcji,
- zwalczać stereotypy płciowe i stygmatyzację aborcji, co może utrudniać dostęp do opieki okołoaborcyjnej,
- monitorować i upubliczniać liczby, dostępność i lokalizację szpitali wykonujących terminację ciąży, jak też świadczeniodawców odmawiających z powodu klauzuli sumienia,
- oszacować liczbę pozaustawowych aborcji i migracji aborcyjnych

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.