Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie cukrzycy ciężarnych metforminą, a rozwiązanie ciąży cięciem cesarskim

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 15.10.2020
 
 
W Szwecji coraz częściej stosuje się metforminę jako alternatywę wobec insuliny w leczeniu pacjentek z cukrzycą ciężarnych. Na łamach European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive ukazała się retrospektywna analiza porównująca czy zastosowanie metforminy w leczeniu cukrzycy ciężarnych wiąże się z częstym rozwiązaniem ciąży za pomocą cięcia cesarskiego niż gdy stosuje się insulinę.
Badacze zidentyfikowali 2467 przypadków kobiet z cukrzycą ciężarnych z lat 2012-2016. Pacjentki podzielono na trzy podgrupy: leczone tylko insuliną (88%), tylko metforminą (7,6%) lub zarówno insuliną i metforminą (4,3%). Modele regresji skorygowano o zmienne związane z ryzykiem cięcia cesarskiego oraz wcześniejszą historię położniczą.
Odsetek kobiet leczonych metforminą (z lub bez insuliny) z powodu cukrzycy ciężarnych zwiększył się z 2,5% w 2012 roku do ponad 30% w 2016. W porównaniu z samym zastosowaniem insuliny. leczenie metforminą nie wiązało się z większym ryzykiem cięcia cesarskiego (OR=0,79; 95% CI: 0,54-1,16). Natomiast w grupie leczonej samą metforminą rzadziej obserwowano urodzenia hipertroficznych dzieci niż grupie stosującej tylko insulinę (OR=0,44; 95% CI: 0,26-0,76). W porównaniu z samą insuliną, kobiety leczone zarówno insuliną i metforminą częściej kończyły ciążę cięciem cesarskim (OR=1,65; 95% CI: 1,06-2,56), co mogło wynikać z faktu, iż zintensyfikowane leczenie otrzymywały kobiety z gorszą kontrolą glikemii, które częściej wymagają cięcia cesarskiego.
Szwedzkie dane nie wykazują, aby stosowanie metforminy u kobiet z cukrzycą ciężarnych było związane z częstszą potrzebą wykonywania cięć cesarskich w porównaniu z leczeniem samą insuliną.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe