Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Matczyne, prenatalne i perinatalne czynniki ryzyka raka tarczycy

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 26.01.2021
 
 
Niewiele wiadomo na temat wpływu chorób matki, rozwoju prenatalnego i czynników perinatalnych na ryzyko raka tarczycy u potomstwa. Na łamach Lancet Diabetes and Endocrinology ukazała się analiza danych populacyjnych z czterech krajów skandynawskich identyfikująca wspomniane czynniki ryzyka.
W badaniu wykorzystano dane z Danii z lat 1973–2013, z Finlandii z lat 1987–2014, z Norwegii z lat 1967-2015 oraz ze Szwecji z lat 1973-2014. Do każdego przypadku pierwotnego raka tarczycy wytypowano dziesięć osób stanowiących grupę kontrolną dobraną pod względem roku urodzenia, płci, kraju oraz regionu urodzenia.
Zidentyfikowano 2437 przypadków pierwotnego raka tarczycy, z czego większość (81%) stanowiły przypadki raka brodawkowatego. 77% przypadków raka tarczycy dotyczyło kobiet w wieku od 0 do 48 lat, z czego większość przypadków raka tarczycy (57%) wykryto przed 30. rokiem życia. W wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej większa masa ciała (na każdy 1 kg: OR=1,14; 95% CI: 1,05-1,23), wrodzona niedoczynność tarczycy (OR=4,55; 95% CI: 1,58–13,08), matczyna cukrzyca przedciążowa (OR=1,69; 95% CI: 0,98–2,93) oraz krwotok poporodowy (OR=1,28; 95% CI: 1,06–1,55), a także niedoczynność tarczycy u matki (OR=18,12; 95% CI: 10,52-31, 20), nadczynność tarczycy u matki (OR=11,91; 95% CI: 6,77-20,94), wole tarczycy u matki (OR=67,36; 95% CI: 39,89-113,76) oraz łagodne nowotwory tarczycy u matki (OR=22,50; 95% CI: 6,93–73,06) były związane ze zwiększonym ryzykiem raka tarczycy u potomstwa.
Najsilniejszymi czynnikami ryzyka raka tarczycy u potomstwa są zaburzenia tarczycy u matki.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe