Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Mikrobiota jelitowa indukuje endometriozę?

Źródło: DM/https://academic.oup.com/humrep/advance-article-abstract/doi/10.1093/humrep/dez041/5480206?redirectedFrom=fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 13.05.2019
 
 
W ostatnich latach jednym z przełomowych tematów w medycynie staje się mikrobiota. Coraz więcej doniesień sugeruje udział bakterii bytujących w naszym organizmie w patogenezie wielu chorób i wydaje się, że za kilka- kilkanaście lat wiele chorób przestanie nosić w swojej nazwie "idiopatyczna". Boom na mikrobiotę nie ominął ginekologii - na łamach Human Reproduction ukazała się publikacja wskazująca na potencjalny udział mikrobioty w patogenezie endometriozy.
Endometrioza dotyka 10-15% kobiet w wieku reprodukcyjnym i stanowi niebagatelny problem; szacuje się , że od 25% do nawet 50% przypadków niepłodności u kobiet jest spowodowanych właśnie tym schorzeniem. Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis przeprowadzili eksperyment, w którym myszom z indukowaną wcześniej endometriozą podawano antybiotyki o szerokim spektrum działania (neomycyna, wankomycyna, ampicylina lub metronidazol), następnie dokonano oceny ognisk endometriozy po 21 dniach. Analizowano objętości i masy zmian endometrialnych, a także różnice w składzie bakterii kałowych.

U myszy leczonych antybiotykami zmiany endometrialne były znacznie mniejsze (około 5-krotnie, p <0,01) z mniejszą liczbą proliferujących komórek (p<0,001) niż u myszy nieleczonych antybiotykami. Odpowiedź zapalna (mierzona za pomocą stężeń IL-1β, TNF-α, IL-6 i TGF-β1 w płynie otrzewnowym) były znacznie zmniejszone u myszy leczonych antybiotykami (p <0,05). U myszy leczonych metronidazolem zmiany ektopowe w przebiegu endometriozy były istotnie mniejsze (p<0,001) niż u myszy nieleczonych antybiotykami.

Co bardzo ważne, gdy myszom leczonym metronidazolem podano doustnie odchody myszy z nieleczoną endometriozą zaobserwowano wzrost ognisk choroby i nasilenie w nich zmian zapalnych (odpowiednio p<0,05 i p<0,01).
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe