Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

MiniMed 780 G skuteczny i bezpieczny u kobiet w ciąży

Udostępnij:

Terapia cukrzycy typu 1 u kobiet w ciąży wymaga starannego udokumentowania w badaniach naukowych. Tego typu doniesienie przedstawiono na łamach prestiżowego „The Lancet Diabetes & Endocrinology”.

Zaawansowana terapia hybrydowa w zamkniętej pętli może poprawić kontrolę glikemii u kobiet w ciąży chorych na cukrzycę typu 1. Jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów jest MiniMed 780G, który dostosowuje niezbędne dawki insuliny bazowej, a także bieżąco koryguje wahania glikemii, brakuje jednak danych na temat jego skuteczności i bezpieczeństwa u kobiet w ciąży.

Badanie CRISTAL

Badanie CRISTAL było dwuramiennym, prowadzonym w grupach równoległych, otwartym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem klinicznym przeprowadzonym w specjalistycznych ośrodkach endokrynologicznych drugiego i trzeciego stopnia w 12 szpitalach w Belgii i Holandii.

95 kobiet w ciąży w wieku 18–45 lat chorych na cukrzycę typu 1 przydzielano losowo w stosunku 1:1 do terapii przy użyciu MiniMed 780G lub standardowej insulinoterapii. Na początku badania w sumie 95,8 proc. kobiet stosowało pompy insulinowe, a średni odsetek hemoglobiny glikowanej wynosił 6,5 proc. Skupiono się głównie na ocenie odsetka czasu utrzymywania się docelowego zakresu glikemii właściwego dla ciąży (3,5–7,8 mmol/l) w 4 punktach czasowych: w 14.–17., 20.–23., 26.–29. oraz 33.–36. tygodniu ciąży.

Średni odsetek czasu w zakresie docelowym w wymienionych punktach czasowych wyniósł 66,5 proc. w grupie badawczej w porównaniu z 63,2 proc. w grupie standardowej insulinoterapii; niewielka 2,3 proc. różnica nie osiągnęła istotności statystycznej. W godzinach nocnych czas w zakresie docelowym był dłuższy w grupie stosującej MiniMed o 6,58 proc, a ogólny czas poniżej zakresu okazał się o 1,34 proc. krótszy w grupie badawczej. Dodatkowo kobiety stosujące system MiniMed 780G zgłaszały istotnie większą satysfakcję z leczenia. Nie wystąpiły żadne nieprzewidziane zdarzenia związane z bezpieczeństwem stosowania którejkolwiek z form terapii.

Terapia przy pomocy systemu MiniMed nie poprawiła całkowitego czasu w zakresie, ale poprawiła ten parametr w godzinach nocnych i poprawiła satysfakcję z leczenia. Powyższe dane sugerują, że MiniMed 780G może być bezpiecznie stosowany w ciąży.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.