SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ministerstwo Zdrowia szykuje nowe standardy opieki okołoporodowej
Źródło: AK/MZ
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.04.2018
 
 
Publikujemy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący organizacji opieki okołoporodowej. Obecnie obowiązują regulacje rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. Nowe regulacje wejdą w życie od początku 2019 r.
Projekt przygotował zespół powołany przez Ministra Zdrowia, z udziałem konsultantów krajowych w dziedzinie perinatologii, położnictwa i ginekologii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego, dyrektorów podmiotów leczniczych, przedstawicieli stowarzyszeń oraz fundacji działających w opiece okołoporodowej.Nowe przepisy nie ograniczają się wyłącznie do ciąży i porodu o charakterze fizjologicznym – standard dotyczy wszystkich ciąż i porodów.

Najważniejsze zmiany w nowych standardach to:

■ likwidacja obowiązkowej hospitalizacji po 41 tygodniu ciąży, będzie to decyzja lekarza
■ doprecyzowanie przepisów, aby mieć większą pewność, że pacjentka wybrała i poznała swoją położną jeszcze przed porodem (w 21-26 tygodniu)
■ jednolita edukacja przedporodowa, ramy programowe dla położnej
■ ocena ryzyka nasilenia objawów depresji musi być zrobiona 3 razy: 1. w 11-14 tygodniu 2. w 33-37 tygodniu 3. po porodzie w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej dziecka
■ łagodzenie bólu nie będzie traktowane jako dodatkowa interwencja medyczna: 1. pacjentka musi wiedzieć, jakie metody uśmierzania bólu są dostępne na oddziale i może wybrać spośród nich 2. kobieta w szczególnych sytuacjach (np. śmierć dziecka, ciężkie wady) będzie miała zapewnioną szczególną opiekę
■ kobieta ma prawo do wcześniejszego zapoznania się z miejscem porodu
■ decyzję o możliwości spożywania posiłków przez rodzącą będzie podejmował lekarz.

Nowe standardy ograniczają do minimum interwencje medyczną, w szczególności: amniotomii, stymulacji czynności skurczowej, podawania opioidów, nacięcia krocza, ciecia cesarskiego, podania noworodkowi mleka modyfikowanego. Projekt zwraca uwagę na właściwe wykorzystanie wiedzy i kompetencji położnych. Proponuje się, aby położne potwierdziły przyjęcie pacjentek do opieki po porodach poprzez wpis do planu opieki przedporodowej i karty przebiegu ciąży swoich danych lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
W standardach wyodrębniono dodatkową część poświęconą organizacji udzielania świadczeń w przypadku sytuacji szczególnych. Określenie" niepowodzenia położnicze" zostało zastąpione określeniem "sytuacje szczególne", pod pojęciem których należy rozumieć: poronienie, urodzenie dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, urodzenie chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi. Dodano przepis obligujący personel, w przypadku zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych chorób płodu powstałych w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, do informowania o możliwości uzyskania dalszej pomocy w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej, przy czym podmiot leczniczy na III poziomie opieki perinatalnej został zobowiązany do zapewnienia dostępności do opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Projekt ten został skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają do 5 maja br, po czym po uwzględnieniu ewentualnych opinii zostanie skierowany do podpisu przez Ministra Zdrowia. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od początku 2019 r.

Poniżej link do nowego rozporządzenia:
Projekt opieka okoloporodowa.pdf
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe