Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Miomektomia - korzyści z profilaktyki okołooperacyjnej
Źródło: DM/https://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2019/04000/Perioperative_Antibiotic_Use_and_Associated.4.aspx
Autor: Alicja Kostecka |Data: 03.04.2019
 
 
Miomektomia jest jedną z najczęstszych operacji ginekologicznych, gdyż nawet 20-40% kobiet w wieku reprodukcyjnym cierpi z powodu mięśniaków macicy. Niezależnie od drogi, którą jest przeprowadzana operacja bardzo istotnym elementem postępowania jest dążenie do unikania powikłań. Czy jednym z takich elementów jest okołooperacyjne podawanie antybiotyków? Czy pacjentki odnoszą z tego wymierne korzyści? Odpowiedzi dostarczyli badacze z Brigham and Women's Hospital w Bostonie.
Przeprowadzono retrospektywne badanie obejmujące kobiety, które między 2009 a 2016 rokiem zostały poddane miomektomii (drogą histeroskopową, laparoskopową i przez laparotomię) w latach 2009–2016 w dwóch szpitalach akademickich; z analiz wykluczono pacjentki, które wymagały chromopertubacji lub konwersji do histerektomii.

Spośród 1211 kobiet poddanych miomektomii aż 92,7% otrzymało okołooperacyjną profilaktykę antybiotykową. W grupie pacjentek, które otrzymywały antybiotyki odnotowano dłuższy czas operacji (140 vs. 85,5 minut, p<0,001), wyższą szacowaną utratę krwi (137,5 vs. 50ml, p<0,001), większą średnią liczbę mięśniaków usuniętą w trakcie zabiegu (7,2±10,5 vs. 2,4±2,9, p<0,001), wyższą średnią masę resekowanych zmian (255 vs. 52,9 gramów, p<0,001) oraz dłuższy czas hospitalizacji. Wystąpiło 27 powikłań śródoperacyjnych, spośród których 21 to szacowana utrata krwi większa niż 1000 ml; częstość powikłań okazała się podobna niezależnie od stosowania antybiotyków. Nie było różnicy w częstości występowania powikłań pooperacyjnych między grupami. Nie oznacza to braku korzyści ze stosowania profilaktyki - zakażenie miejsca operowanego występowało częściej w grupie, która nie otrzymywała antybiotyków (6,8% vs. 2,9%, p=0,04), co stanowi prawie czterokrotnie większe ryzyko zakażenia przy braku okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej (aOR 3,77, p=0,015).
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe