Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Mizoprostol zmniejsza utratę krwi w trakcie otwartej operacji mięśniaków macicy

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 10.08.2020
 
 
Mizoprostol, analog prostaglandyny E1, nasila skurcz mięśnia macicy i zwęża naczynia maciczne. Na łamach British Journal of Obstetrics and Gynaecology ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą dotyczący zastosowania mizoprostolu przed otwartą operacją mięśniaków macicy.
Autorzy zidentyfikowali 8 randomizowanych badań klinicznych w których kontrolą dla mizoprostolu było placebo. W sumie liczba uczestników badania wynosiła 385. Zastosowanie mizoprostolu przed operacją była związane z: mniejszą utratą krwi o 170 ml (95% CI: -202 do -139) niższym obniżeniem wartości hemoglobiny o 0,5 gram na decylitr (95% CI: -0,7 do -0,3), rzadszą potrzebą transfuzji krwi (OR=0,48; 95% CI: 0,31-0,65), a także zmniejszonym czasem operacji o 11,6 minut (95% CI: -15,7 do -7,5) w porównaniu z placebo. Nie odnotowano istotnych różnic w zakresie czasu hospitalizacji oraz zmian w temperaturze ciała w okresie pooperacyjnym.
Zastosowanie mizoprostolu przed otwartą resekcją mięśniaków macicy zmniejsza utratę krwi, a przez to rzadziej zachodzi potrzeba transfuzji krwi oraz skraca to czas operacji.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe