Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
CORDIS

Monitorowanie zdrowia płodu w domu za pomocą przenośnego urządzenia

Źródło: Komisja Europejska/CORDIS
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 21.04.2022
 
 
Szacuje się, że co roku rodzi się 15 milionów wcześniaków. Ponieważ poród przedwczesny niesie ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia matki i noworodka, zespół finansowanego ze środków UE projektu WISH promuje nowatorskie narzędzie, które pozwala monitorować ryzyko takiego porodu bez wychodzenia z domu.
Porodem przedwczesnym nazywa się urodzenie żywego dziecka przed 37. tygodniem ciąży. Wiąże się to z powikłaniami, które nierzadko prowadzą do śmierci noworodka lub niemowlęcia. Ponadto wcześniaki są podatne na poważne schorzenia przewlekłe, trwałe niepełnosprawności, takie jak porażenie mózgowe i choroby układu oddechowego, oraz obniżenie jakości życia. W związku z tym poród przedwczesny jest dla rodziców źródłem ogromnego cierpienia i stresu psychologicznego.

Przewidywanie porodu przedwczesnego z użyciem uczenia maszynowego
Obecnie jedynym dostępnym sposobem na rozpoznanie porodu przedwczesnego są regularne kontrole lekarskie i badania przeprowadzane w szpitalu. Wielu przyszłych rodziców myli jednak skurcze Braxtona-Hicksa, które są normalnym zjawiskiem w czasie ciąży, ze skurczami zwiastującymi przedwczesny poród. Prowadzi to do zwiększenia liczby wizyt w szpitalu i związanych z tym kosztów opieki zdrowotnej.

Aby temu zaradzić, zespół finansowanego przez UE projektu WISH opracował innowacyjną platformę do przedporodowego monitorowania stanu matki i płodu. Rozwiązanie WISH jest dyskretne i umożliwia zdalne, przedporodowe monitorowanie zdrowia kobiety ciężarnej w jej domu.

System WISH składa się ze specjalnego plastra z elektrodą, aplikacji, internetowego pulpitu nawigacyjnego i bezpiecznej chmurowej platformy danych. Mierzy on parametry zdrowotne matki i płodu, takie jak częstość akcji serca oraz czynność macicy, za pomocą specjalnego czujnika. Gromadzone w czasie rzeczywistym informacje są przetwarzane z użyciem zaawansowanych algorytmów i uczenia maszynowego, by określić prawdopodobieństwo, że trwa akcja porodowa.

Walidacja kliniczna i perspektywy na przyszłość
Elementem projektu było przetestowanie i zwalidowanie rozwiązania WISH w ramach dwuośrodkowego badania interwencyjnego z udziałem 150 ciężarnych kobiet. Uczestniczkom przekazano system WISH i poproszono je, by używały go co najmniej przez trzy noce w tygodniu aż do porodu. Wyniki pokazały, że dokładność systemu WISH w zakresie wykrywania akcji porodowej jest zbliżona do dokładności bieżących metod diagnostycznych stosowanych w szpitalach. Rezultaty testów potwierdziły użyteczność nieinwazyjnych, ubieralnych rozwiązań technologicznych do stosowania w domu jako alternatywnej metody opieki okołoporodowej.

Porody przedwczesne to globalny problem zdrowotny i jeden z priorytetowych obszarów działań UE w dziedzinie opieki zdrowotnej. Ponieważ porody takie mają poważne skutki społeczno-ekonomiczne, konieczne jest wprowadzenie nowatorskich technik ich przewidywania i przedłużania ciąży. Projekt WISH przygotował podwaliny pod nową, nieinwazyjną metodę wykrywania porodu przedwczesnego i bardzo potrzebne narzędzie do prowadzenia ciąż wysokiego ryzyka. Po wdrożeniu system WISH ma stanowić źródło danych niezbędnych zarówno dla oczekujących matek, jak i pracowników opieki zdrowotnej, wspomagając zwiększanie efektywności opieki prenatalnej w całej Europie. Co ważne, dostarczając wiarygodnych informacji, system WISH poprawi poczucie bezpieczeństwa u kobiet na ostatnich etapach ciąży.

Przyszłe prace skupią się na wykorzystaniu tego rozwiązania do poprawienia komunikacji między lekarzem a pacjentką, prowadzenia działań zapobiegawczych i dokonywania wczesnych interwencji. Celem jest zmniejszenie liczby porodów przedwczesnych i radykalna zmiana oblicza opieki prenatalnej w Europie. Penders planuje przełomowe badania kliniczne, które pomogą uzyskać oznakowanie CE dla systemu WISH jako wyrobu medycznego i przygotować go do wprowadzenia na rynek.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.