Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Nowoczesne urządzenie alternatywą dla kleszczy ginekologicznych

Źródło: Komisja Europejska/CORDIS
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 18.07.2022
 
 
Badacze europejscy opracowali urządzenie, które ma zastąpić tradycyjne kleszcze od 100 lat stosowane rutynowo w procedurach ginekologicznych. Ta nowa i znacznie delikatniejsza metoda zmniejsza ból odczuwany przez kobiety w trakcie zabiegów ginekologicznych.
Część procedur ginekologicznych wymaga dojścia do macicy przez jej szyjkę. W przeważającej większości przypadków wiąże się to z koniecznością ustabilizowania szyjki macicy za pomocą przyrządu o nazwie tenaculum – kleszczy do chwytania wyposażonych w zęby, co wywołuje ból.

Przykładem takiej procedury jest założenie antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej. Dla wielu kobiet zabieg ten jest nieprzyjemny, stresujący i bolesny; może mu też towarzyszyć krwawienie z szyjki macicy. W obawie przed tego rodzaju skutkami ubocznymi duża grupa kobiet rezygnuje z tej metody antykoncepcji.

Innowacyjny wyrób medyczny do stabilizacji szyjki macicy
Partnerzy z finansowanego ze środków UE projektu Aspivix, motywowani niezaspokojoną potrzebą medyczną kobiet, zaprojektowali innowacyjne urządzenie do łagodnego zasysania, które ma być alternatywą dla kleszczy ginekologicznych.

– Przyrząd Carevix wykorzystuje nową technologię zasysania do łagodnego stabilizowania szyjki macicy, która pomaga milionom kobiet poddającym się każdego roku procedurom przezszyjkowym uniknąć niepotrzebnego bólu i krwawienia. Przyrząd jest wyposażony w półokrągłą anatomiczną opuszkę, która zmniejsza ryzyko uszkodzenia tkanek, ból i krwawienie – wyjaśnia Mathieu Horras, koordynator projektu.

Zespół naukowców ocenił skuteczność tego urządzenia w porównaniu ze standardowymi kleszczami ginekologicznymi w ramach randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego o nazwie ADVANCE Women Trial z udziałem 100 kobiet, które poddały się zabiegowi założenia wkładki wewnątrzmacicznej. Procedury z użyciem instrumentu Carevix – w odróżnieniu od klasycznych kleszczy – wiązały się ze znacząco mniejszym odczuciem bólu na każdym etapie procedury zakładania wkładki wewnątrzmacicznej (chwytania i unieruchamiania szyjki, zakładania wkładki i uwalniania szyjki).

Co równie istotne, odnotowano do 78 proc. mniej przypadków krwawienia przy skuteczności zabiegu wynoszącej niezmiennie 94 proc. – W porównaniu z grupą kontrolną, w której zastosowano kleszcze, w grupie badanej, którą poddano zabiegowi z użyciem produktu Carevix, odsetek kobiet, dla których procedura była całkowicie bezbolesna, był dwukrotnie wyższy, zaś odsetek kobiet odczuwających silny ból był niższy o 88 proc. – relacjonuje Mathieu Horras.

Zebrane w toku badania klinicznego ADVANCE Women wyniki pokazały, że ten przyrząd jest obiecującą i potrzebną alternatywą, która ma szansę istotnie poprawić doświadczenia kobiet związane z założeniem wkładki wewnątrzmacicznej. Partnerzy projektu są przekonani, że urządzenie zastąpi tradycyjne kleszcze ginekologiczne i umożliwi delikatne obchodzenie się z szyjką macicy podczas większości procedur ginekologicznych wymagających dostępu do macicy.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.