Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Okrężne RNA jako biomarker wrodzonej przepukliny przeponowej

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Źródło: Mikołaj Kamiński
Na łamach „European Respiratory Journal" ukazało się doniesienie dotyczące zastosowania okrężnego RNA (circRNA) jako potencjalnego biomarkeru CDH. Dzięki swojej budowie circRNA są bardzo stabilne w płynach ustrojowych, co jest pożądaną cechą potencjalnych biomarkerów.
Wrodzona przepuklina przeponowa (ang. congenital diaphragmatic hernia, CDH) występuje z podobną częstością co mukowiscydoza. Konsekwencją CDH jest nacisk organów jamy brzusznej na tkankę płucną co ogranicza rozwój płuc prowadząc do ich hipoplazji oraz nadciśnienia płucnego. Jednym z predyktorów wystąpienia CDH jest pomiar stosunku płuc do głowy w 22-23 i 32-33 tygodniach ciąży. Jednakże jest to metoda o ograniczonej mocy diagnostycznej.

Na łamach „European Respiratory Journal" ukazało się doniesienie dotyczące zastosowania okrężnego RNA (circRNA) jako potencjalnego biomarker CDH. CircRNA wpływają na regulację mikroRNA, a swoją nazwę zawdzięczają formowaniu przez nić RNA okręgu, do którego dochodzi w wyniku alternatywnego splicingu pre-mRNA. Dzięki swojej budowie circRNA są bardzo stabilne w płynach ustrojowych, co jest pożądaną cechą u potencjalnych biomarkerów. Badacze porównali materiał z biopsji płuc pochodzący od płodów które umarły z powodu CDH o ciężkim przebiegu z materiałem pochodzącym od płodów które zmarły z przyczyn niezwiązanych z płucami. Wyszczególniono preparaty pochodzące od dzieci z II i III trymestru ciąży.

Naukowcy zidentyfikowali istotne różnice pomiędzy grupami w stężeniach n = 22 circRNA (II trymestr) oraz w stężeniach n = 281 circRNA (III trymestr). Na podstawie różnic w profilu circRNA badacze stworzyli model oparty na 10 wybranych circRNA, który pozwalał na odróżnienie preparatów z CDH od tych bez CDH pochodzących od płodów z II trymestru.

Podsumowując, okrężne RNA mogą w przyszłości stać się wskaźnikiem występowania CDH w okresie prenatalnym. Jednakże, potrzebne są badania na większej liczbie materiałów histopatologicznych oraz w przyszłości prospektywne badania oceniające skuteczność tego typu metody diagnostycznej w praktyce klinicznej.

Link do artykułu na stronie wydawcy: „Can Circular RNAs be Used as Prenatal Biomarkers for Congenital Diaphragmatic Hernia? ”

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński