Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Operacyjny rak szyjki macicy - zaskakujące wyniki badań
Źródło: DM/www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804923?query=recirc_artType_railA_article,
Autor: Alicja Kostecka |Data: 07.11.2018
 
 
Chirurgia małoinwazyjna w większości przypadków przynosi wiele korzyści, związanych głównie z szybszym powrotem do zdrowia oraz mniejszą liczbą powikłań pooperacyjnych. Jednak najważniejsze jest, by dana nowa metoda operacyjna co najmniej nie zmniejszała całkowitej przeżywalności oraz nie zwiększała odsetka nawrotów.
W związku z prowadzonym w wielu krajach screeningiem raka szyjki macicy (i związanym z tym wykrywaniem wielu zmian w stadium operacyjnym, czyli najczęściej do stopnia zaawansowania IB1 wg FIGO) wiele kobiet ma szansę na całkowite wyleczenie; ostatnio na łamach The New England Journal of Medicine ukazały się doniesienia o wpływie MIS (Minimally Invasive Surgery) na przeżywalność oraz częstość nawrotów w porównaniu do histerektomii metodą otwartą.

W jednym z badań, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, 2461 kobiet z rakiem szyjki macicy w stadium IA2 lub IB1 poddano histerektomii; 1225 metodą małoinwazyjną i 1236 metodą otwartą. Po okresie obserwacji liczącym 45 miesięcy okazało się, że 4-letnia śmiertelność wyniosła 9,1% w grupie leczonej MIS oraz 5,3% w grupie operowanej metodą otwartą (HR 1,65, p=0,002). Analizy retrospektywne wykazały także, że od momentu prowadzenia metody małoinwazyjnej 4-letnia przeżywalność u pacjentek z rakiem szyjki macicy w stadium IA2 i IB1 spadła o 0,8% (p=0,01).

W drugim z opublikowanych badań 319 pacjentek poddano MIS (84,4% metodą laparoskopową i 15,6% przy pomocy robota) i 312 metodzie otwartej; większość przypadków stanowiły kobiety z rakiem szyjki macicy w stadium IB1 (91,9%). 3-letni okres obserwacji wykazał znaczną przewagę metody otwartej w zakresie przeżycia wolnego od choroby (91,2% vs. 97,1%) oraz przeżycia całkowitego (93,8% vs. 99%). Co więcej, w trakcie 4,5-letniego okresu obserwacji odsetek pacjentek wolnych od choroby wyniósł 86% w grupie leczonej MIS oraz 96,5% w grupie leczonej metodą otwartą.

Czas pokaże, czy w przypadku operacyjnego raka szyjki macicy metody małoinwazyjne zostaną porzucone; być może okaże się, że są one równie skuteczne w poszczególnych subpopulacjach pacjentek.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe