Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

PTO powołało Sekcję Płodności w Chorobie Nowotworowej

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Onkologiczne powołało Sekcję Płodności w Chorobie Nowotworowej (Onkofertility), która będzie prowadzić działalność edukacyjno-naukową w zakresie zabezpieczenia płodności u chorych na nowotwory.
– Niezwykle ważne jest budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany wiedzy oraz pomocy naszym pacjentom w tym jakże delikatnym, ale niebywale ważnym aspekcie naszego życia – mówi dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, przewodnicząca sekcji, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ostatnie lata przyniosły znaczną poprawę rokowania u chorych na nowotwory, co zawdzięczamy nowoczesnym metodom diagnostycznym i terapeutycznym. Niestety leczenie onkologiczne, a szczególnie chemioterapia, wpływa niekorzystnie na płodność chorych w wieku prokreacyjnym. Zachorowania na nowotwory oraz stosowane terapie przeciwnowotworowe mogą powodować upośledzenie funkcji rozrodczych, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do trwałej niepłodności.

Brak dostatecznej wiedzy i zrozumienia problemów związanych z rozrodczością po chorobie nowotworowej budzi czasem kontrowersyjne reakcje otoczenia, co wzmacnia zjawisko dyskryminacji chorych na nowotwory. Jednakże odpowiednie działania profilaktyczne i edukacyjne dają chorym szansę na posiadanie potomstwa i zbudowanie w przyszłości szczęśliwego życia rodzinnego.

Nowo powołana Sekcja Płodności w Chorobie Nowotworowej (Onkofertility) PTO zajmie się przede wszystkim opracowaniem zaleceń i wytycznych dotyczących zabezpieczenia płodności u chorych na nowotwory oraz szeroko pojętą edukacją lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, a także chorych i ich rodzin.

Zadaniem sekcji będzie również współpraca z innymi towarzystwami naukowymi i aktywny udział w opracowaniu standardów w zakresie prowadzenia i bezpieczeństwa ciąży u chorych po leczeniu onkologicznym, jak również ocena zdrowia dzieci oraz działania profilaktyczne w tym zakresie.

W skład sekcji weszli:
– dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, specjalistka onkologii klinicznej – przewodnicząca sekcji,
– dr n. med. Katarzyna Pogoda, specjalistka onkologii klinicznej – zastępczyni przewodniczącej,
– prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, specjalistka chorób wewnętrznych, radioterapii, chemioterapii i onkologii klinicznej – sekretarz sekcji.

W zarządzie znaleźli się:
– prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,
– prof. dr hab. n. med. Robert Jach, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, ginekologii onkologicznej,
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
– prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry, specjalista ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej,
– dr n. med. Agnieszka Gruszfeld-Jagiełło, specjalistka chorób wewnętrznych, chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej,
– prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek, specjalistka genetyki klinicznej, genetyki laboratoryjnej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
– prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak, specjalistka pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej,
– dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska, specjalistka pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej,
– dr hab. n. med. Anna Wójcicka, biolog molekularny, lekarz,
– dr n. med. Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalistka radioterapii,
– prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.