Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Padaczka u ciężarnych - którego leku lepiej unikać?

Źródło: AK/https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720066
Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.03.2019
 
 
Epilepsja jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych na świecie. Rocznie diagnozuje się około 65-70 przypadków na 100 000 osób, do choroby może prowadzić uraz czaszkowo-mózgowy, przebyte zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, guzy mózgu czy choroby genetyczne. Częste występowanie choroby w populacji osób w wieku prokreacyjnym sprawia, że problem dotyczy szczególnie kobiet cierpiących na epilepsję a będących w ciąży.
Stosowanie leków przeciwpadaczkowych wiąże się z ryzykiem wad wrodzonych u potomstwa (według obecnych danych największe ryzyko wiąże się ze stosowaniem kwasu walproinowego). Ostatnio sprawdzono, czy mogą one mieć związek z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Na łamach The JAMA ukazało się duże, populacyjne badanie, które objęło aż 913 302 dzieci urodzonych w Danii w latach 1997-2011. Follow-up prowadzono aż do końca 2015 roku lub do momentu stwierdzenia zgonu, wyjazdu z kraju lub postawienia diagnozy ADHD. Mediana wieku dzieci w momencie zakończenia obserwacji wynosiła 10,1 lat.

Wśród dzieci które w okresie prenatalnym zostały poddane ekspozycji na kwas walproinowy (n=580) odnotowano 49 przypadków stwierdzenia ADHD (8,4%); w populacji nieeksponowanej na lek odsetek ten wyniósł 3,2%. Analizy wykazały, że kwas walproinowy stosowany u kobiet w ciąży podnosi ryzyko ADHD u potomstwa aż o 48%, a 15-letnie całkowite ryzyko stwierdzenia tego zespołu wynosi 11% w porównaniu do 4,6% u dzieci niepoddanych ekspozycji. Co bardzo istotne, nie odnotowano związku między stosowaniem pozostałych leków przeciwpadaczkowych a występowaniem ADHD.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.