SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pomiar stężenia kwasu moczowego u kobiet z preeklampsją
 
Stan przedrzucawkowy i rzucawka są dość częstymi i bardzo niebezpiecznymi powikłaniami ciąży. Niejednokrotnie wiążą się także z zagrożeniem dla noworodka - z tego względu przeprowadzono badanie oceniające korelację między stężeniem kwasu moczowego u matki a powikłaniami u dziecka.
Przebadano surowice 205 kobiet z preeklampsją/eklampsją (w oparciu o kryteria ACOG). Okazało się, że stężenie kwasu moczowego u matki powyżej 393 μmol/l wiąże się z 64,4% czułością i 79,5% swoistością w przewidywaniu powikłań neonatologicznych. Tak wysokie stężenia wiążą się z 6,4-krotnie większym ryzykiem porodu przedwczesnego, 5,5-krotnie większą szansą na niską punktację w skali Apgar, około 7-krotnie zwiększonym ryzykiem wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu oraz niemal 8-krotnie większym ryzykiem zgonu w okresie noworodkowym.

Tanie i proste badanie może okazać się pomocne, jednak potrzebne byłoby zwiększenie czułości i swoistości; być może udałoby się to przy zastosowaniu oznaczania stężenia jeszcze jednej substancji, tworząc "badanie podwójne".

Już niedługo poznamy wyniki badania nad nowymi biomarkerami stanu przedrzucawkowego: akwaporyną 4, kwasami tłuszczowymi oraz S100B. Jest ono przeprowadzane przez naukowców z Uniwersity of Alabama; szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03567551?cond=Preeclampsia&rank=8
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe