Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ponad 25 tys. zł kary za działania Mamy Ginekolog

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Źródło: PAP
NFZ wezwał Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM do zapłaty ponad 25 tys. zł kary za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. To wynik czynności sprawdzających NFZ w związku z wypowiedziami lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, znanej też jako Mama Ginekolog.
Na początku lutego lek. Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako Mama Ginekolog, przyznała w jednym z portali społecznościowych, że przyjmuje poza kolejnością koleżanki i członków rodziny na NFZ. Powiedziała też, że została przyjęta do szpitala, w którym pracuje, nie ze względów medycznych, ale po to, aby opiekować się swoim dzieckiem.

Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał pilnych wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM (UCZKiN). Jednocześnie rozpoczął w placówce czynności sprawdzające. Dotyczyły one hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej w UCZKiN oraz przyjmowania pacjentek poza kolejnością w tej placówce.

Po analizie m.in. dokumentacji medycznej i rozliczeń UCZKiN z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w przypadku hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, trwającej 10 dni. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej nie potwierdzają wskazań do hospitalizacji, czego skutkiem było niezasadne jej sprawozdanie i rozliczenie z NFZ. Według ustaleń kontroli leczenie Mamy Ginekolog powinno odbywać się w ramach opieki specjalistycznej (ambulatoryjnej), a nie w warunkach szpitalnych – podał NFZ.

Jednocześnie wskazano, że w szpitalu jedyną formą opieki odnotowaną w dokumentacji medycznej na całe 10 dni hospitalizacji była kontrola stanu ogólnego pacjentki.

– Odnotowana została tylko jedna obserwacja lekarska i to z dnia wypisu. Mimo braku jakichkolwiek podstaw, które byłyby odnotowane przez placówkę, hospitalizacja została sprawozdana przez UCZKiN do NFZ, tym samym sfinansowana z pieniędzy publicznych – zaznaczył Fundusz.

Zwrócono ponadto uwagę, że jest to wprost naruszenie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z funduszy publicznych. – Dlatego NFZ nałożył na UCZKiN karę umowną w wysokości 25,1 tys. zł. Placówka ma 14 dni na wpłacenie tych pieniędzy do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – poinformowano.

Drugim wątkiem badanym przez kontrolerów w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, było przyjmowanie pacjentów poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ.

– W trakcie czynności sprawdzających UCZKiN nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Mimo zapewnień do tej pory UCZKiN nie udostępnił też Narodowemu Funduszowi Zdrowia ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy – podał NFZ.

Fundusz przekazał, że wobec uzasadnionych wątpliwości dotyczących współpracy z UCZKiN w toczącym się postępowaniu w celu wyjaśnienia przyjmowania pacjentów poza harmonogramem Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował także o jednoczesnym zakończeniu działań sprawdzających i wszczęciu regularnej oraz kompleksowej kontroli w placówce.

Informacje o rozpoczęciu kontroli oraz wezwanie do zapłaty ponad 25 tys. zł zostały w środę 22 marca przekazane do Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślił również, że zachowanie lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej jest niewłaściwe i nosi znamiona naruszenia Kodeksu etyki lekarskiej.

Dlatego o wynikach postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez NFZ, został powiadomiony okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Warszawie. (PAP)
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.