SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Preparaty zawierające walproinian nie powinny być stosowane u kobiet w ciąży
Źródło: Medicalexpress/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 14.02.2018
 
 
Tagi: walproinian
Komisja do spraw bezpieczeństwa stosowania leków EMA uznała, że leki stosowane w leczeniu padaczki nie powinny być stosowane u kobiet w ciąży.
Preparaty zawierające walproinian są również stosowany w migrenie i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Lekarze we Francji zaprzestali już przepisywania tych leków kobietom w ciąży. Francuski regulator do spraw stosowania leków ( ANSM) zwrócił się do Europejskiej Agencji Medycznej (EMA) o dokonanie przeglądu ryzyka stosowania tego leku.
Komisja do spraw bezpieczeństwa (PRAC) uznała, że stosowanie walproinianu nie powinno być stosowane przez kobiety w ciąży w dwóch pozostałych stanach chorobowych. Badania wykazały, że od czasu wprowadzenia leku do obrotu we Francji w 1967 roku, walproinian spowodował ciężkie wady rozwojowe aż u 4100 dzieci.
Kobiety, które przyjmowały lek w czasie ciąży w celu leczenia padaczki, cztery razy częściej rodziły dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi, stwierdziła francuska Narodowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Leków (ANSM) oraz krajowa administracja ubezpieczeń zdrowotnych. Do wad wrodzonych należał rozszczep kręgosłupa oraz wady serca i narządów płciowych. Stwierdzono również, że przy stosowaniu preparatów zawierających walproinian wzrasta ryzyko autyzmu i innych problemów rozwojowych.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe