Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Problemy ciąż młodocianych kobiet ►

Źródło: Top Medical Trends 2021
Autor: Monika Stelmach |Data: 28.09.2021
 
 
Ciąża u nieletnich wiąże się z większym ryzykiem powikłań, m.in. poronienia, depresji poporodowej czy cukrzycy i nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop w swoim wykładzie mówi również o wytycznych i kryteriach postępowania w przypadku tej grupy pacjentek.
Jako ciążę młodocianą określa się ciążę między 10. a 19. rokiem życia. Definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnosi się do dziewcząt, które nie osiągnęły pełnoletności w momencie zajścia w ciążę. W 2019 roku w Polsce urodziło się ponad 8 tys. dzieci niepełnoletnich matek (GUS).

Celem zarówno WHO, jak i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jest zmniejszenie liczby ciąż w grupie niepełnoletnich poprzez edukację i odpowiedni nadzór. – My, lekarze, również powinniśmy robić wszystko, żeby ten odsetek był jak najmniejszy – mówi prof. Agnieszka Drosdzol-Cop, kierownik Zakładu Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach.

W przypadku ciąż młodocianych częściej dochodzi do powikłań takich jak:
– samoistne poronienia (8 proc. vs 6,5 proc. kobiety dorosłe)
– zakażenia układu moczowego (13 proc. vs 9 proc. kobiety dorosłe)
– infekcje przenoszone drogą płciową (17,5 proc. vs 12 proc. kobiety dorosłe)
– poród przedwczesny (26,5 proc. vs 9 proc. kobiety dorosłe)

– Ciąża u nieletnich często przebiega bez nadzoru, co też zwiększa ryzyko powikłań. Rzadko jest tak, że od początku dziewczyna jest pod opieką ginekologa-położnika. Zdarza się, że przypadkowo dowiaduje o ciąży w 16., 20. tygodniu – mówi prof. Drosdzol-Cop.

W wykładzie ekspertka mówi o wielu innych powikłaniach oraz kryteriach postępowania z młodocianymi ciężarnymi.
Wykład „Połóg – problem interdyscyplinarny” został zaprezentowany podczas sesji „Ciąża, połóg, noworodek” XV Kongresu Top Medical Trends 2021 Wydawnictwa Termedia.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.