Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Progesteron w formie dopochwowej lub domięśniowej w prewencji porodu przedwczesnego

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 10.08.2020
 
 
Na łamach British Journal of Obstetrics & Gynaecology ukazało się południowokoreańskie badanie w którym zastosowano progesteron w formie dopochwowej lub domięśniowej w prewencji porodu przedwczesnego
Dodatkowo w pracy przeprowadzono meta-analizę dotychczasowych badań klinicznych dotyczących stosowania progesteronu w formie dopochwowej lub domięśniowej.
Do badania włączono kobiety ciężarne w 16-22 tygodniu ciąży z historią wcześniejszego porodu przedwczesnego lub długością szyjki poniżej 25 mm. Uczestniczki badania były zrandomizowane do grup: mikronizowany progesteron w dawce 200 mg dopochwowo raz dziennie lub iniekcje z kapronianu 17-alfa hydroksyprogesteronu w dawce 250 mg raz w tygodniu.
W sumie 119 kobiet przydzielono do grupy stosując a progesteron dopochwowo, a 128 do grupy stosującej lek domięśniowo. Odsetek kobiet u których doszło do przedwczesnego porodu to wynosił odpowiednio 22,7% i 25,8%. Różnica była nieistotna statystycznie. Podobnie w przypadku meta-analizy w dotychczasowych badaniach nie wykazano istotnych różnic pomiędzy formą stosowania progesteronu, a ryzykiem porodu przedwczesnego (RR=0,91; 95% CI: 0,77-1,08).
Efekt progesteronu dopochwowego lub domięśniowego w prewencji porodu przedwczesnego jest podobny. Brak obecnie dowodów, aby któraś z form była skuteczniejsza u kobiet z wcześniejszą historią porodu przedwczesnego lub krótką szyjkę macicy.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe