Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Punktowe mutacje DNA mitochondrialnego odpowiedzialne za przedwczesne oddzielenie łożyska
Źródło: DM/www.ajog.org/article/S0002-9378(18)30721-X/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 08.10.2018
 
 
Przedwczesne oddzielenie łożyska jest bardzo niebezpiecznym powikłaniem ciąży, z tego względu bardzo ważna jest identyfikacja pacjentek z czynnikami ryzyka. Dość wysoka częstość nawrotów w kolejnych ciążach, częste występowanie trombofilii oraz rodzinne występowanie choroby skłoniło badaczy do poszukiwania genetycznych znamion schorzenia.
Poprzednie badania zidentyfikowały polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w genomie mitochondrialnym (geny fosforylacji oksydatywnej), które potencjalnie wiążą się z ryzykiem przedwczesnego oddzielenia łożyska. Zaburzenia w genach fosforylacji oksydacyjnej mogą prowadzić do upośledzenia różnicowania i inwazji trofoblastu, prowadząc do powikłań położniczych.

Badanie objęło 1597 pacjentów (507 z przedwczesnym oddzieleniem łożyska w wywiadzie oraz 1090 zdrowych ochotniczek), biorących udział w poprzednich badaniach (the Placental Abruption Genetic Epidemiology, PAGE). Oceniono ważone ryzyko genetyczne, związane z obecnością co najmniej jednej z jedenastu mutacji punktowych w dziewięciu genach mitochondrialnych (CAMK2B, NR1H3, PPARG, PRKCA, THRB, COX5A, NDUFA10, NDUFA12 i NDUFC2).

Zgodnie z modelem regresji logistycznej określono ważone oceny ryzyka genetycznego (kwartyl 1: <25 percentyl, kwartyl 2: 25-50 percentyl, kwartyl 3: 50-70 percentyl i kwartyl 4:> 75 percentyl) z ryzykiem przedwczesnego oddzielenia łożyska, dostosowane do wieku matki, płci niemowląt i obecności lub braku stanu przedrzucawkowego. W przypadku przedwczesnego oddzielenia łożyska częściej występował stan przedrzucawkowy, krótszy wiek ciążowy i mniejsza masa urodzeniowa noworodka. Pacjentki w kwartylu 2, 3 i 4 były odpowiednio 1,45-krotnie (95% przedział ufności 1,04,2.02; p=0,03), 1,42-krotnie (95% CI: 1,02,1.98; p=0,04) i 1,75-krotnie (95% CI: 1,27, 22,42; p<0,001) bardziej narażone na wystąpienie przedwczesnego oddzielenia łożyska w porównaniu z tymi w kwadrylu 1. Wśród kobiet z stanem przedrzucawkowym badane z grupy kwadrylu 4. miały 3,92-krotne (95% CI: 1,48,10,36; p=0,01) większe szanse na przedwczesne oddzielenie łożyska w porównaniu z kobietami w kwartylu 1.

Badanie to dostarcza mocnych dowodów na istnienie wariantów DNA kodujących geny zaangażowane w biogenezę mitochondrialną i szlaki fosforylacji oksydacyjnej, stwarzające ryzyko wystąpienia powikłań łożyskowych. Wyniki te rzucają światło na mechanizmy, w których występują warianty DNA kodujące białka mitochondrialne, odpowiedzialne za występowanie przedwczesnego oddzielenia łożyska.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe